AMSTERDAM - Steeds meer basisscholen stimuleren hun leerlingen gezonder te eten en te drinken en voldoende te bewegen. Fitte kinderen leren beter, presteren beter op school en zijn geconcentreerder in de klas. Basisschool De Avonturijn in Zuid is zo’n gezonde school. Deze week ontvingen zij het Jump-in certificaat uit handen van portefeuillehouder Marijn van Ballegooijen van stadsdeel Zuid.

Martin Asses is oud-gymdocent op de Avonturijn en heeft samen met de vorige directeur, Bas van der Geest, het initiatief genomen om met Jump-in te starten: “Onze directeur wilde de school een duidelijk gezicht geven. En ik wilde de kinderen graag nog meer aan het sporten krijgen. Omdat we meer dan alleen een sportactieve school wilde zijn, kwamen we uit op Jump-in. En Jump-in heeft ons op vele manieren geholpen.”

Combinatie van sporten en aandacht voor voeding werkt

“Andere scholen zou ik ook aanbevelen met Jump–in te beginnen. De combinatie van sporten en aandacht besteden aan voeding werkt erg goed. Door Jump–in kregen we de gelegenheid de kinderen op meerdere gebieden te stimuleren.”

Stap voor stap strenger werkt

“De collega’s waren vanaf het begin al enthousiast over Jump-in. Zij moesten er voor zorgen dat de kinderen gezonder gingen eten en drinken en ouders én de kinderen leren wat ze wel en niet meer mee naar school mochten nemen. Er zat ook een goede opbouw in het nieuwe beleid. We hadden veel extra gezonde lunch- en waterlessen voor de leerlingen en daar konden de leerkrachten weer op terug komen. We zorgden dat de normen stap voor stap wat strenger werden. En dat werkte”.

Ouders steeds bewuster

Ouders werden ook zoveel mogelijk betrokken bij het nieuwe gezonde beleid. “Ouders kwamen regelmatig kijken bij de naschoolse lessen en tijdens onze kijkmiddagen was het altijd druk. Ook zag ik ouders bewuster bezig zijn met de dranken die ze hun kinderen gaven en keken ze regelmatig op het drankenbord, met de suikerklontjes en het aantal calorieën die drankjes bevatten. Veel ouders waren ook bewuster bezig met wat ze de kinderen mee naar school gaven en op verjaardagen werden ze heel creatief met fruit.”

De Avonturijn over tien jaar?

“Als we op dezelfde manier doorgaan zal De Avonturijn er over tien jaar nog beter voorstaan.De school zal gebruik gaan maken van de langere aanwezigheid van de kinderen op school. En er zal meer ruimte komen voor sport, recreatie, cultuur en gezond eten.”

Meer dan 100 scholen doen mee met Jump-in

Steeds meer basisscholen willen een gezonde school zijn. Over de 100 Amsterdamse basisscholen doen mee met Jump-in en meer dan 25 scholen hebben het Jump-in certificaat ontvangen. Welke scholen meedoen met Jump-in zie je op www.amsterdam.nl/jumpin.