AMSTERDAM - Donderdag 18 mei kleurt de Weekend Academie even helemaal oranje! Directeur Oguz Dulkadir neemt dan tijdens een feestelijke bijeenkomst in Paleis Noordeinde het Appeltje van Oranje 2017 in ontvangst. Het bronzen beeldje wordt uitgereikt door Koning Willem-Alexander en de beschermvrouwe van het Oranje Fonds, Koningin Máxima.

Op donderdagmiddag tussen 15.00 en 17.00 uur is er vervolgens in het Talentenhuis in Osdorp een Koninklijke High Tea. Een feestje voor het team, de studenten en vrijwilligers die als rolmodellen fungeren voor de jongeren en natuurlijk alle betrokkenen en financieel ondersteunende partijen. Leden van het dagelijks bestuur van de stadsdelen West (Fenna Ulichki) en Nieuw-West (Achmed Baâdoud) zijn hier ook bij aanwezig.

Oscar van het welzijnswerk

Het Appeltje, ook wel de Oscar van het welzijnswerk genoemd, is een blijk van waardering voor bestaande, succesvolle sociale initiatieven die erin slagen verschillende groepen mensen bij elkaar te brengen. Dit jaar is het thema 'Krachtige Kinderen'. De Weekend Academie is uit 40 initiatieven als winnaar gekozen, samen met een initiatief uit Hengelo en een initiatief uit IJsselstein.

Al meer dan 10.000 kinderen en hun ouders bereikt

Sinds de oprichting van de Weekend Academie in 2006 hebben zij al meer dan 10.000 kinderen en hun ouders bereikt. De Weekend Academie gaat samen met hen aan de slag om hun talenten verder te ontplooien middels een multidisciplinair aanbod: van huiswerkbegeleiding en sociale vaardigheid tot maatschappelijke oriëntatie en gezond leven. Dit gebeurt vanuit diverse aandachtswijken in Amsterdam (Nieuw-) West, Haarlem en Almere.

Ook biedt de Weekend Academie sinds 2013 coaching aan huis. Ruim 500 gezinnen spraken met een gezinscoach over zaken als de ontwikkeling van hun kind, emoties en gezonde voeding. Zo werden kinderen en hun ouders versterkt. Om dit te realiseren werkt de Weekend Academie nauw samen met basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs, wijkpartners, jeugdhulpverlening en de lokale overheid. Jaarlijks zetten 200 studenten en vrijwilligers zich in voor de toekomst van kinderen.