AMSTERDAM - De komende vijf jaar gaat er ontzettend veel veranderen rond het Osdorpplein, dat het centrum van Nieuw-West en de omgeving moet worden. Projectmanager Rinse Bakker vertelt wat daar allemaal bij komt kijken.

Het gebied tussen de Sloterplas (Zuidwestoever), Osdorpergracht, Hoekenesgracht en het Hoekenes(fiets)pad zal er over vier à vijf jaar totaal anders uitzien. Bakker: “Er zijn dan zo’n 1.700 nieuwe woningen, sommige in gebouwen van veertig meter hoog. En er komt meer dan 30.000 vierkante meter bij voor detailhandel, horeca en vrijetijdsbesteding, zoals een bioscoop.” Met een team van zo’n 25 mensen zorgt hij dat alles vanuit de gemeente in goede banen wordt geleid. ”De bouw zelf wordt uitgevoerd door vier grote partijen en twee woningbouwcorporaties.”

Groen en leefbaar

De eerste plannen voor een aantrekkelijk centrum aan deze kant van de stad, met meer woningen en voorzieningen, ontstonden al zo’n vijftien jaar geleden. Door de economische crisis moesten sommige projecten worden uitgesteld, maar nu is het volgens Bakker ‘booming’. “Er zijn inmiddels ook partijen die op de laatste locaties in het gebied willen ontwikkelen. Een paar jaar geleden was daar nog geen sprake van.”

Belangrijk is dat het een sfeervol gebied gaat worden. “Er komt uiteindelijk een gracht langs het Hoekenespad, veel groen en er komen intieme pleintjes. De Sloterplas wordt veel meer bij het gebied getrokken door bijvoorbeeld de bestrating door te laten lopen. Maar ook door nieuwe horeca langs de waterkant zoals de kiosk - Bocador - die er nu al staat, en vanaf 2018 twee nieuwe restaurants.”

Positief kritisch

Het stadsdeel betrekt bewoners en belanghebbenden in het gebied bij de plannen en de uitvoering. Bakker: “We beseffen dat we in bewoond gebied bouwen, dat sommige bewoners in het hart van de bouwactiviteiten zitten. Er gebeurt veel in korte tijd. We nemen veel maatregelen om de overlast tot een minimum te beperken, maar vooral goed communiceren is belangrijk. Mensen zijn begaan en willen graag meedenken. We kunnen niet alle ideeën honoreren, maar we bekijken alles serieus.”

Vragen of meer informatie?

Kom langs bij het informatiepunt aan de Van Suchtelen van de Haarestraat 14. De spreekuren zijn op dinsdag en donderdag, van 11.00 tot 12.30 uur.