AMSTERDAM - De watertransportleiding (WRK leiding) onder de Kleine Poel transporteert water uit de Lek naar de Amsterdamse waterleidingduinen. Dit water wordt daar tot drinkwater gezuiverd. De leiding dateert uit de jaren ’60 en vertoont breuken. Om lekkageproblemen te voorkomen is het belangrijk dat Waternet deze leiding zo snel mogelijk vervangt.

In december 2017 starten de werkzaamheden. Van december tot januari 2018 worden proefboringen en een tijdelijke weg aangelegd voor het bouwverkeer. In februari en maart vindt er over de Kleine Noorddijk transport plaats van groot materieel en wordt tot juli de betonnen WRK leiding vervangen door een nieuwe leiding.

Geluid en Omleiding

Onderhoudswerkzaamheden kunnen helaas tot overlast leiden. Omwonenden kunnen geluidsoverlast ervaren door onder andere boren en heiwerkzaamheden.

Fietsers en wandelaars worden met bebording ter plaatse omgeleid. Ruiters zullen ook een andere route moeten volgen.

Planning

  • December/januari 2018: start voorbereidende werkzaamheden (proefboringen, aanleg bouw weg)
  • Februari/maart 2018: transport materieel en aanbrengen damwanden (geluidsoverlast)
  • Maart t/m 30 juni 2018: vervangen buisdelen
  • Juli 2018: verwijderen damwanden, opruimen werkterrein

Vragen?

Als je vragen hebt over de werkzaamheden, dan kun je contact opnemen met de Klantenservice van Waternet via T: 0900-9394 en vragen naar de projectleider Patrick van de Werf.