AMSTERDAM - De laatste dagen van 2017 tikken weg. We beginnen straks weer een nieuw jaar. Met nieuwe voornemens, nieuwe kansen en ook een paar nieuwe regels. We zetten de belangrijkste veranderingen per 1 januari 2018 voor u op een rijtje.

Milieuzone

Op 1 januari 2018 wordt er in de bebouwde kom een milieuzone ingevoerd voor brom- en snorfietsen van 2010 en ouder. Ook geldt binnen de ring A10 een milieuzone voor autobussen, touringcars en taxi’s op diesel. Kijk voor meer informatie op www.amsterdam.nl/milieuzone.

Ja-ja sticker

Amsterdam gaat over op een nieuw systeem van brievenbusstickers. Als u geen sticker op uw brievenbus plakt, ontvangt u vanaf 1 januari geen reclamedrukwerk meer. U ontvangt nog wel huis-aan-huisbladen, zodat u op de hoogte blijft van berichten van de overheid. Als u wel graag reclamedrukwerk wilt blijven ontvangen, kunt u een Ja-Ja sticker plakken. Kijk voor meer informatie op www.amsterdam.nl/jajasticker.

Kinderopvang

Vanaf 2018 hebben álle Amsterdamse peuters recht op 15 uur per week kinderopvang met voorschool. Ouders betalen een inkomensafhankelijke bijdrage. Deze ouderbijdrage wordt zo laag mogelijk gehouden en tot een minimum beperkt voor ouders met een laag inkomen en ouders van peuters met risico op een taalachterstand. Kijk voor meer informatie op www.amsterdam.nl/voorschool.

Fietsenstallingen eerste 24 uur gratis

Uw fiets parkeren is vanaf 1 januari in nog meer fietsenstallingen de eerste 24 uur gratis. Langer stallen? Dan geldt een dagtarief van €1,25. Kijk voor meer informatie op www.amsterdam.nl/fiets.

Belastingen

Voor het vierde jaar op rij hoeven Amsterdammers minder belasting te betalen. De rioolheffing gaat met twee procent omlaag. Toeristen gaan meer betalen. De toeristenbelasting stijgt naar zes procent van de prijs van een hotelkamer in het centrum en vier procent in de rest van de stad. Kijk voor de tarieven van 2018 op www.amsterdam.nl/belastingen.

Woonruimteaanpassingen

Veel Amsterdammers vragen bij de gemeente aanpassingen aan om hun woning toegankelijk te maken voor hun rollator, rolstoel of scootmobiel, of een tegemoetkoming in de meerkosten van verhuizen. De grens die de gemeente hanteert om de afweging te maken tussen het aanpassen van de woning of verhuizen, wordt vanaf 1 januari verhoogd van € 6.100 naar € 10.000. Hierdoor worden meer woonruimteaanpassingen mogelijk gemaakt en hoeven Amsterdammers minder snel te verhuizen. Kijk voor meer informatie op www.amsterdam.nl/veelgevraagd.