AMSTERDAM - Er zijn in het leven veel risico’s die te verzekeren zijn. Het is echter belangrijk te weten welke risico’s het waard zijn om een verzekering voor af te sluiten. Een inboedelverzekering is wat dat betreft voor particulieren een van de belangrijkste verzekeringen. Het is voor je gevoel al erg genoeg als je te maken krijgt met schade aan je inboedel, maar financiële gevolgen hebben eveneens een grote impact. Een inboedelverzekering is voor particulieren dan ook om meerdere redenen belangrijk.


1. Schadevergoeding bij inbraak, diefstal of vandalisme
Kom je na een leuk avondje uit weer thuis en zie je dat de achterdeur openstaat. Je loopt naar binnen en ontdekt een grote ravage, maar merkt ook al snel op dat er veel spullen missen. Bijvoorbeeld je dure apparatuur, maar ook waardevolle sieraden. Een inboedelverzekering vergoedt in dat geval de financiële schade die je lijdt.

2. Schadevergoeding bij brand of storm
Brand in je eigen huis is verschrikkelijk om mee te maken. In het ergste geval brandt het hele huis af en gaan alle tastbare herinneringen verloren. Daar sta je dan op straat met lege handen en niets meer om het lijf dan de kleding die je draagt.

Om je leven in praktische zin dan weer op de rit te krijgen, is het belangrijk dat de financiële gevolgen niet te groot zijn. Een inboedelverzekering vergoedt bij brand de schade aan de inboedel, zodat het financiële schadeleed in elk geval wordt verzacht.

3. Schadevergoeding bij ongelukje in huis
Het hoeft niet altijd zo extreem te zijn als de financiële gevolgen van een brand om het belang van een inboedelverzekering in te zien. Er gebeuren in huis in Nederland dagelijks vele kleine ongelukken met schade tot gevolg.

Als je per ongeluk zelf schade veroorzaakt aan je inboedel dan valt dit eveneens onder de dekking van een inboedelverzekering. Bijvoorbeeld als je aan het schoonmaken bent en bij het omdraaien de televisie per ongeluk een zwieper geeft, waarna deze geen beeld meer laat zien. Of als je kind in het huis dat je huurt met een bal aan het voetballen is, maar de traptechniek niet goed beheerst en schade veroorzaakt.

Leunt er per ongeluk iemand te lang op de wasbak in het toilet, die daardoor van de muur afkomt en stroomt het water op de vloerbedekking in de gang? Goed om te weten dat de inboedelverzekering daar ook uitkomst voor biedt om de schade te herstellen.