AMSTERDAM - Het VU medisch centrum (VUmc) in Amsterdam schikt voor ruim 2,3 ton euro met het Openbaar Ministerie (OM) vanwege het indienen van onrechtmatige declaraties. Dat gebeurde op de afdeling kindergeneeskunde in de jaren 2010 en 2011. Het ziekenhuis moet een boete betalen van ruim 116.000 euro en daarbovenop eenzelfde bedrag dat het OM ziet als onterecht verdiend voordeel.

Het OM vindt de strafbare feiten bewezen en noemt de aangeboden transactie passend. In de onderzochte periode heeft het ziekenhuis bij zeker zes patiënten een hoger tarief bij de zorgverzekeraar in rekening gebracht dan bij de uitgevoerde behandeling hoorde. Vastgesteld is dat dagverpleging werd gedeclareerd voor patiëntjes die via de spoedeisende hulp naar de afdeling kindergeneeskunde waren doorgestuurd. Dat was onterecht, bleek uit onderzoek van deze dossiers.

De fiscale opsporingsdienst FIOD begon eind 2014 met het onderzoek. Aanleiding hiervoor was een melding van de toezichthouder, de Nederlandse Zorgautoriteit, over mogelijk onjuiste declaraties die werden ingediend bij zorgverzekeraars.

Beroepsgeheim
De FIOD legde eind 2016 bij een doorzoeking van het ziekenhuis beslag op meer patiëntendossiers en e-mailverkeer. De FIOD en het OM hadden deze informatie ook in het onderzoek willen betrekken. Maar deze wens strandde bij de rechter, nadat de artsen en het ziekenhuis hiertegen in verzet waren gekomen vanwege het medisch beroepsgeheim.

Het OM heeft geen aanwijzingen dat binnen het ziekenhuis bewust werd aangestuurd op de onrechtmatige declaraties. Ook zou niemand er persoonlijk voordeel van hebben gehad. Het ziekenhuis heeft de fouten erkend en heeft verbeteringen moeten doorvoeren.