AMSTERDAM - Het EMA is nu nog gevestigd in Londen maar moet daar weg omdat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaat. De Europese Raad heeft maandag besloten dat het Europees geneesmiddelenagentschap (EMA) in 2019 gaat verhuizen naar Amsterdam.

Het European Medicine Agency (EMA) keurt nieuwe medicijnen voor ze op de Europese markt mogen verschijnen. Het agentschap beoordeelt studies van de farmaceutische industrie over de werkzaamheid en bijwerkingen van middelen én bepaalt welke medicijnen toegang krijgen tot de Europese markt van 500 miljoen mensen. Daarnaast beslist ze ook over markttoetreding van diergeneesmiddelen.

Waarom komen ze naar Amsterdam?

Het goede vestigingsklimaat van Amsterdam heeft zeker bijgedragen aan de keuze voor Amsterdam. Denk aan de bereikbaarheid dankzij Schiphol, de aanwezige digitale infrastructuur, het medisch-wetenschappelijk klimaat bij VUmc, AMC en Antoni van Leeuwenhoek. En ook de toezegging van de Nederlandse overheid om een nieuw gebouw te bouwen op de Zuidas, afgestemd op de wensen van het EMA

Waarom is Amsterdam er blij mee?

De komst van het agentschap naar de Zuidas is goed voor de economie van de Amsterdamse regio. Verder trekt het agentschap ook andere facilitaire bedrijvigheid aan: van schoonmaak tot horeca en catering.

Waar komt het gebouw?

Het nog te bouwen kantoor van de EMA komt aan de Scarlattilaan naast het kantoor van EY, in Zuidas aan de Ringweg A10. Het gebouw wordt ongeveer 80 meter hoog, krijgt 19 verdiepingen en biedt onder andere ruimte aan 900 werknemers en een conferentiecentrum. In totaal beslaat het vloeroppervlak ca. 43.000 m2. Het nieuwe gebouw wordt gefaseerd opgeleverd. De oplevering van het conferentiedeel staat gepland voor 1 april 2019. Het kantoordeel volgt daarna. De EMA zal een tijdelijk kantoor tot zijn beschikking krijgen voor de te overbruggen periode.

Wat betekent dit voor Amsterdam?

De komst van de EMA betekent een versterking van Amsterdam als vestigingslocatie voor internationale en kennisintensieve bedrijven. Bovendien zijn er veel medisch-gerelateerde bedrijven die graag in de buurt van de EMA willen zitten, waarvan een deel ook zal volgen. De komst van de EMA zal banen opleveren in de regio Amsterdam.

Wethouder Udo Kock van Economische Zaken is vereerd met de komst van het EMA:"Een projectteam start per direct om de komst van de EMA voor te bereiden en vragen van medewerkers te beantwoorden". De gemeente gaat de werknemers en hun gezinnen helpen met het vinden van woningen en scholen, het verhuizen en andere zaken waar ze tegenaan lopen bij de verhuizing.