AMSTERDAM - Vandaag, maandag 13 maart, is de heer Max van Praag benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg de koninklijke onderscheiding uitgereikt door locoburgemeester Pieter Litjens tijdens de feestelijke bijeenkomst voor alle vrijwilligers en donateurs ter gelegenheid van het 45-jarig bestaan van de stichting Algemene Hulpdienst Buitenveldert. Van Praag staat bekend als iemand die op de hoogte is van alle ins en outs van de informele zorg en hij vormt  een inspiratie voor alle vrijwilligers en het bestuur van de Stichting. Zijn toewijding, passie, en inzet  worden omschreven als tomeloos, belangeloos en bewonderenswaardig. 

De heer van Praag heeft zich sinds 1975 ingezet als voorzitter van  de Stichting Algemene Hulpdienst Buitenveldert (AHB). De stichting heeft als doel hulpverlening aan te bieden aan individuele bewoners van de Amsterdamse wijk Buitenveldert of groepen daarvan, die op grond van hun lichamelijke, geestelijke of sociale situatie in problemen zijn geraakt. De stichting telt momenteel ongeveer 90 vrijwilligers en circa 675 cliënten.

Als voorzitter van de stichting AHB leidt de heer van Praag de vergaderingen, het bestuur en neemt hij initiatieven en zorgt ervoor dat de bestuurswerkzaamheden worden uitgevoerd. Ook vertegenwoordigt hij de stichting bij officiële gelegenheden.

Orde van Oranje-Nassau De onderscheiding wordt verleend aan personen die zich lange tijd persoonlijk verdienstelijk heeft gemaakt voor de maatschappij, de Staat of het Koninklijk Huis. Er zijn zes graden in de Orde van Oranje-Nassau. De eerste vijf graden zijn: Ridder Grootkruis, Grootofficier, Commandeur, Officier en Ridder. Een benoeming in de zesde graad betekent dat iemand tot lid benoemd is in de Orde van Oranje-Nassau.