AMSTERDAM - In 2010 startte de transformatie van de Houthaven. Vanwege de bouwprojecten in de Houthaven zijn de daar liggende woonschepen tijdelijk verplaatst naar de Oude Houthaven. Omdat deze tijdelijke periode al zeer lang duurt, vroeg een aantal woonschipbewoners of zij niet permanent in de Oude Houthaven konden blijven liggen. Hiervoor is een aanpassing in het bestemmingsplan nodig. Om daartoe te komen is een participatietraject doorlopen, om zowel de wensen van de woonschipbewoners als die van andere belanghebbenden te wegen.

De resultaten hiervan zijn betrokken bij het nu voorliggende voorontwerpbestemmingsplan. Op 18 april vanaf 20.00 uur wordt er door het algemeen bestuur van West gesproken over dit voorontwerpbestemmingsplan Oude Houthaven.

Wilt u inspreken tijdens deze avond, dan moet u zich van te voren aanmelden. Kijk op www.amsterdam.nl/west voor meer informatie.

De bespreking van het stuk op de 18e is oordeelvormend. Op 9 mei 2017 komt dit besluitvormend in de vergadering van het algemeen bestuur aan de orde.

Een pdf van het bestemmingsplan is beschikbaar op de website van het stadsdeel.

Het voorontwerp wordt na 9 mei 2017 digitaal beschikbaar gesteld via www.ruimtelijkeplannen.nl  en breed bekend gemaakt, met de mogelijkheid van een digitale reactie.