AMSTERDAM - De woningen in de Rudolf Dieselbuurt van woningcorporatie Ymere staan al enige jaren op de nominatie om te worden gesloopt, om plaats te maken voor nieuwbouw. Dit jaar start daadwerkelijk de sloop en nieuwbouw van de Rudolf Dieselbuurt.

Voorlopig ontwerp

Zodra de nieuwbouw is gerealiseerd, gaat de gemeente de openbare ruimte opnieuw inrichten. Voor deze inrichting is een voorlopig ontwerp gemaakt. Op 12 december 2017 heeft het dagelijks bestuur van stadsdeel Oost het besluit genomen om het ontwerp openbare ruimte Rudolf Dieselbuurt vrij te geven voor inspraak. Het gaat hier om het zogenaamde Voorlopig Ontwerp (VO).

Download het Voorlopig Ontwerp. (PDF, 17 MB)

Een papieren versie van het ontwerp ligt van 1 februari tot en met 14 maart ook ter inzage bij de balie van stadsdeelkantoor Oost, Oranje-Vrijstaatplein 2.

Informatie- en inspraakavond

Op donderdag 22 februari 2018 is er een informatie- en inspraakavond in House of Watt, James Wattstraat 73, start 19.30 uur. Bewoners ontvangen hiervoor nog een uitnodiging. Tijdens deze avond kunt u een inspraakreactie laten vastleggen over het Voorlopig Ontwerp openbare ruimte Rudolf Dieselbuurt.

Inspraakreactie per mail

Tot en met 14 maart kunt u ook per mail een inspraakreactie geven. Stuur uw mail aan Ruud Huiberts, projectmanager van het woningbouwproject in de Rudolf Dieselbuurt, via R.Huiberts@amsterdam.nl.