AMSTERDAM - Op 31 januari 2017 is de Nota van Uitgangspunten voor de herinrichting van de Eerste Oosterparkstraat in de Bestuurscommissie Oost besproken en vastgesteld. Op de projectpagina kunt u de Nota van Uitgangspunten inzien.

Voorlopig ontwerp

De nota is onderdeel van het inspraaktraject en wordt op dit moment uitgewerkt tot een Voorlopig ontwerp dat aan de bewoners en ondernemers wordt voorgelegd tijdens een informatieavond in het najaar van 2017. U krijgt hiervoor na de zomer een uitnodiging.

Werkzaamheden in en rond de straat

Er zijn diverse werkzaamheden in volle gang in en rond de Eerste Oosterparkstraat. We begrijpen dat dit de nodige overlast veroorzaakt. We doen ons best om dit zo veel mogelijk te beperken en er is extra aandacht vanuit stadsdeel Oost voor communicatie en afstemming met de ontwikkelaars.

De sloop van de O1 panden (nr. 88 tot en met 126) door Stadgenoot vordert gestaag evenals de renovatiewerkzaamheden die Stadgenoot uitvoert om de hoek in de Wibautstraat. De plannen voor vergroening van het zogenaamde Belgiëpleintje zijn op een buurtavond besproken en worden verder uitgewerkt. De planning voor de renovatie van metrostation Wibautstraat is opgeschoven naar februari 2018.

Omgevingsmanager

Inge Smit is sinds 1 maart 2017 werkzaam als omgevingsmanager voor de Oosterpark- en Weesperzijdebuurt. De komende tijd zijn er veel werkzaamheden, waardoor de buurt steeds aantrekkelijker wordt. Maar de werkzaamheden hebben ook impact op leefbaarheid en veiligheid van de buurt. Inge: “Als omgevingsmanager zorg ik er voor goed op de hoogte te zijn van alle werkzaamheden en de afstemming. U kunt bij mij terecht voor vragen en suggesties. Ik zorg ervoor dat deze bij de juiste personen terecht komen. In juni houd ik tweemaal een spreekuur op vrijdagmiddag, maar u mag mij ook bellen voor een afspraak op: 06 1330 2377.”

Spreekuur omgevingsmanager

Vrijdag 9 juni en vrijdag 30 juni van 15.30 tot 16.30 uur bij Beter en Leuk, Eerste Oosterparkstraat 91.

Meer informatie over de werkzaamheden in en rond de straat vindt u in de kalender op de projectpagina.

Deze tekst is verstuurd als bewonersbrief op 23 mei 2017.