AMSTERDAM - Winkelcentrum Molenwijk heeft voor de vierde keer op rij voldaan aan alle voorwaarden voor het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) en heeft daarom op 2 februari de Vierde KVO-ster van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) gekregen.

Met het halen van de ster voldoet het winkelcentrum aan een aantal belangrijke veiligheidseisen. Bij de uitreiking waren vertegenwoordigers van alle betrokken partijen aanwezig. De ster en het daarbij horende certificaat werden uitgereikt door Maarten Duijn, adviseur bestrijding winkelcriminaliteit van het CCV.

De KVO-ster

Om een KVO-ster te krijgen moeten politie, brandweer, de eigenaar/beheerder van het winkelcentrum, gemeente en ondernemers goed met elkaar samenwerken om het winkelcentrum en de omgeving ervan schoon, heel en veilig te houden. De afgelopen periode is er bijvoorbeeld extra verlichting in en om het winkelcentrum aangebracht, is de overlast door alcoholisten teruggedrongen en is de openbare ruimte om het winkelcentrum verbeterd. De KVO-ster is een certificering die drie jaar geldig is. Als de samenwerking in de Molenwijk op dezelfde voet wordt voortgezet, volgt over drie jaar de uitreiking van een vijfde ster.

Coby van Berkum deed namens de bestuurscommissie Noord het woord bij de uitreiking: “Het behalen van de volgende ster heeft alles te maken met een goede samenwerking tussen alle hier aanwezige partijen. Door jullie inzet en samenwerking is Winkelcentrum Molenwijk een plek waar ondernemers prettig kunnen werken en het publiek plezierig kan winkelen. Ik heb er het volste vertrouwen in dat ook de vijfde ster gehaald gaat worden, iedereen van harte gefeliciteerd!”