AMSTERDAM - In de wegfundering van de Kometensingel is asbesthoudend materiaal aangetroffen.

Verwijderen asbest

Er is inmiddels gestart met de herinrichting van de Kometensingel. De aannemer Wagelaar b.v. gaat het asbesthoudend materiaal op 24 juli 2017 verwijderen, dit duurt in totaal 2 werkdagen. Om verspreiding van asbest of asbesthoudend stof te voorkomen wordt het materiaal vochtig gehouden en afgevoerd in speciale bags (dubbelwandige verpakking). Het puin wordt gestort op een asbestgespecialiseerde stortplaats.

Vanuit het stadsdeel zal een milieukundig begeleider er op toezien dat de aannemer zijn werk veilig uitvoert. Tijdens de werkzaamheden wordt er gebruik gemaakt van beschermingsmiddelen, voor de medewerkers die het asbest verwijderen. Zij dragen kleding die bij het verlaten van de werkplek wordt uitgetrokken. Direct na het verwijderen van het asbest wordt de rijweg afgedekt met een laag zand.

Door deze werkwijze is er geen gevaar voor het vrijkomen van asbestvezels en is er geen gevaar voor de volksgezondheid.

Vragen

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Dan kunt u contact opnemen met Bas Becker per e-mail: bas.becker@amsterdam.nl onder vermelding van het kenmerk: Z16-77142/80455.