AMSTERDAM - Stanford professor en sociaal psycholoog Kramer heeft in 2009 de redenen onderzocht waarom mensen zo gemakkelijk vertrouwen en waarom dit vaak onverstandig blijkt. Hij legt uit dat genetica en het leren tijdens de kindertijd ons voorbestemd maken om te vertrouwen en dat het een goed overlevingsmechanisme is. Maar onze bereidheid om te vertrouwen maakt mensen erg kwetsbaar.


Ons gevoel van vertrouwen wordt geactiveerd door opmerkelijk eenvoudige signalen, zoals wanneer mensen op ons lijken of deel uitmaken van onze sociale groep. We vertrouwen ook op vrienden/familie om het karakter van anderen te verifiëren, soms ten nadele van onszelf. Voeg daarbij onze illusie van onkwetsbaarheid, onze neiging om te zien wat we willen en ons eigen oordeel te overschatten. Dit komt erop neer dat we vaak gemakkelijk voor de gek kunnen worden gehouden.

We moeten een getemperd vertrouwen ontwikkelen. Voor degenen die te veel vertrouwen, betekent dat: het beter lezen van aanwijzingen; voor de mensen die eerder wantrouwig zijn, betekent het het ontwikkelen van meer ontvankelijk gedrag. Iedereen zou moeten beginnen met kleine vertrouwensdaden die wederkerigheid aanmoedigen en die vervolgens opbouwen. Het helpt ook om je in te dekken tegen mogelijk misbruik. Hieronder nog 3 verschillende tips om je beter te positioneren binnen de samenleving.

Zelfrealisatie

Als jezelf goed te vertrouwen bent, maar geneigd bent de verkeerde mensen te vertrouwen, moet je beter worden in het interpreteren van de signalen die je krijgt. Als je goed bent in het herkennen van signalen, maar moeite hebt met het maken van relaties, dan is het wijs om daaraan te werken. En dat is inderdaad lastiger dan het lijkt… In je hoofd weet je dat de meeste mensen te vertrouwen zijn, maar in je hart voel je dat niet. Om de stap van hoofd naar hart te maken, is in veel gevallen een sprong in het diepe nodig.

Zend sterke signalen uit

Om ervoor te zorgen dat vertrouwen zich ontwikkelt door kleine eerste daden uit te voeren en daarna diepere en bredere verbintenissen aan te gaan, is het belangrijk om duidelijke en consistente signalen uit te zenden. Sommige van de sociale signalen die we uitzenden zijn vaak te subtiel. Het uitzenden van sterke en duidelijke signalen trekt niet alleen de juiste vertrouwelingen aan, maar schrikt ook potentiële ‘roofdieren’ af. Daarom is het hebben van een reputatie van hardheid van cruciaal belang; reputatie is een van de krachtigste manieren waarop we communiceren wie we zijn en wat voor soort relaties we zoeken.

Blijf waakzaam en stel altijd vragen.

Als mensen honger hebben, denken ze aan eten tot deze honger gestild is; daarna gaan de gedachten naar de volgende taak waarmee mensen geconfronteerd worden. Mensen zoeken altijd naar afsluiting. En dat geldt ook voor onze beslissingen in vertrouwensdilemma's. We maken ons zorgen over de betrouwbaarheid van bijvoorbeeld een potentiële financiële adviseur, dus we doen ons best om eerst onderzoek te doen naar deze persoon. Maar als we eenmaal een beslissing hebben genomen, hebben we de neiging er niet meer op terug te komen zolang er niets lijkt te zijn veranderd. Dat is gevaarlijk.

Brein Medicijn heeft kort geleden onderzoek gedaan naar de hoe het vertrouwen in de mensheid er voor staat tijdens de Coronacrisis in Nederland. Enorm interessant!

Klik hier voor het onderzoek.