Samen met bewoners en ondernemers is er een ontwerp gemaakt met meer groen, diverse zitelementen, goede zichtbaarheid en bereikbaarheid van de ondernemingen, gelijkblijvende terrassencapaciteit, meer fietsparkeerplekken en een waterelement.

Wat is er gebeurd?

Vanaf februari 2016 zijn er werkzaamheden (zichtbaar en onzichtbaar) uitgevoerd. De werkzaamheden hebben een paar keer stilgelegen oonder andere door gewijzigde planning van de aangrenzende 'Rode Loper' (Ferdinand Bolstraat) en door de vertraagde levering van natuursteen. In de zomermaanden waren er geen werkzaamheden op het plein vanwege het terrasseizoen.

  • 1e fase; februari-maart: de strook vanaf de gevels tot aan de bomenrand. We maken de bestrating schoon en leggen de bestrating recht. De betonnen muurtjes en de kinderkopjes zijn verwijderd.

  • 2e fase; maart-april: verplaatsen bomen zodat ze in een rechte lijn komen te staan, weghalen asfaltlaag in het midden en aansluiten van bestrating op de bestrating van de 1e fase, waar terrassen. Vanwege de garageboxen onder het plein hebben we niet alle lindes kunnen (ver)plaatsen. We hebben inmiddels hiervoor een oplossing gevonden die iets afwijkt van het oorspronkelijk ontwerp. Dit is aan de omwonenden en de betrokken ondernemers voorgelegd.

Waarom een nieuw Marie Heinekenplein?

Het plein werd onvoldoende gebruikt door omwonenden en bezoekers en fungeert vaak als parkeerplaats voor laad- en losverkeer. De inrichting van het plein sloot niet goed aan bij het gebruik als terras en droeg niet bij aan een prettig verblijf. Het midden van het plein had nauwelijks een functie.

Paul Slettenhaar, bestuurder in Zuid: 'Met de komst van de Rode Loper, de bouw van de Boerenweteringgarage in de Frans Halsbuurt en deze opknapbeurt krijgt het plein meer allure en dit deel van de Pijp een enorme impuls.'

Ontwerp van bewoners en ondernemers

Wensen en ideeën, zowel van de ondernemers als de bewoners rond het plein, zijn in het plan verwerkt:

  • meer groen;
  • belemmeren fietsverkeer over het plein en gebruik als parkeerplaats voor laden en lossen;
  • goede zichtbaarheid en bereikbaarheid ondernemingen; schuiven met terrassen kan, maar de terrassen nemen niet in omvang toe;
  • waterelement als speelelement;
  • verbeteren verblijfskwaliteit door zitelementen buiten de terrassen te plaatsen;
  • verbeteren verlichting;
  • behoud van het organiseren kleine evenementen.