AMSTERDAM - Het cameratoezicht op enkele locaties in Centrum ter bestrijding van drugsoverlast en –criminaliteit is verlengd tot en met 31 december 2019.

Waarom cameratoezicht?

De burgemeester is tot bovenstaand besluit gekomen om drugsoverlast en –criminaliteit tegen te gaan. De camera’s vergroten de efficiëntie en effectiviteit van het optreden van politie en handhaving en dragen bij aan preventie van openbare orde problematiek en strafbare feiten.

Cameratoezichtgebied

Wijziging mobiel- in vast cameratoezicht en verlenging plaatsingsduur voor de gebieden:

  • Droogbak, Singel en Haarlemmerstraat,
  • Spui en Handboogstraat,
  • Zuiderkerkhof, Pentagon, Sint Antoniesluis, Sint Antoniesbreestraat en Jodenbreestraat.

In deze gebieden wordt sinds 6 maart 2017 cameratoezicht ingezet. Het cameratoezicht is onlangs geëvalueerd. Op basis van de evaluatie is besloten dat de inzet van camera’s in dit gebied gerechtvaardigd is gezien de omvang van de drugsoverlast en –criminaliteit.

Het besluit geldt vooralsnog tot en met 31 december 2019. Eind 2019 evalueert de gemeente het cameratoezicht en besluit dan over eventuele verlenging hiervan. Het cameratoezicht wordt eerder beëindigd als uit de monitoring blijkt dat het cameratoezicht niet meer noodzakelijk is voor de handhaving van de openbare orde. Meer informatie en de exacte grenzen van het gebied vindt u op de pagina veiligheid.

Omwonenden in deze gebieden zijn hierover met een brief geïnformeerd.

Privacy

In het belang van de privacy zijn verschillende maatregelen genomen. Het gebied waar cameratoezicht plaatsvindt, is kenbaar gemaakt met borden. Ook worden er alleen beelden vastgelegd van de openbare ruimte. Deze vastgelegde beelden zijn niet toegankelijk voor derden en worden maximaal 28 dagen bewaard. Indien de beelden voor de opsporing worden gebruikt, stelt de politie deze veilig.