AMSTERDAM - Voor de tijdelijk invulling van de Oosterveerkavel aan de Johan van Hasseltweg zoekt de gemeente Amsterdam een maatschappelijk ondernemer. Deze ondernemer krijgt de grond maximaal vier jaar in bruikleen en wordt gekozen door een buurt- en vakjury. In dit bericht leest u over het juiste proces rondom de selectie van de uiteindelijke winnaar en hoe de buurt vertegenwoordigd is.

In de Vogelbuurt|IJplein buurtkrant, die begin 2018 huis-aan-huis is verspreid, bent u uitgenodigd om op dinsdag 30 januari de presentaties van de vijf finalisten bij te wonen. Dit is helaas niet juist, u kunt niet bij de presentaties aanwezig zijn. Excuses voor de verwarring. Bij de gebruikte selectiemethode zijn openbare presentaties niet toegestaan. Pas nadat de uitslag van de selectie door de gemeente bekend is gemaakt, kan er in de publiciteit getreden worden door de inschrijvers.

Wordt de buurt wel betrokken?

Ja, omdat wij het belangrijk vinden dat de buurt meebeslist over wie er van de grond gebruik mag maken, is er een buurt- en vakjury opgesteld waar de plannen aan gepresenteerd worden. Vier buurtbewoners uit de IJplein- Vogelbuurt en een maatschappelijk ondernemer uit het Hamerkwartier maken deel uit van de buurtjury en vertegenwoordigen de buurt. Naast de buurtjury is er een vakjury waar stadsdeelvoorzitter Coby van Berkum en drie inhoudelijk deskundige ambtenaren in plaatsnemen.

Hoe verder?

Begin februari wijst de buurt- en vakjury een voorlopige winnaar aan, in maart worden de inschrijvers geïnformeerd over de definitieve uitslag. Begin april van dit jaar krijgen de indieners van het winnende plan, op een feestelijk moment, de kavel in bruikleen.

Vragen?

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief, dan kunt u contact opnemen via met Stascha Nelis, projectleider, via tender.vanhasselt@amsterdam.nl. Wij houden u op de hoogte via www.amsterdam.nl/hamerkwartier.