AMSTERDAM - De gemeente Amsterdam gaat leraren in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs die verder dan 20 km van hun werk wonen tegemoetkomen in de reiskosten voor het openbaar vervoer. De regeling geldt voor 2 jaar, er is per jaar 200.000 euro beschikbaar.

Voor de komende jaren wordt een aanzienlijk lerarentekort voorspeld, in het Amsterdamse basisonderwijs kan het tekort oplopen tot 400 fte in 2020. De gemeente Amsterdam zet samen met de schoolbesturen en lerarenopleidingen stevig in om het lerarentekort aan te pakken.

Een van de belemmeringen voor leraren om in Amsterdam les te geven zijn de reiskosten, via hun cao krijgen leraren maximaal 80 euro per maand vergoed. De gemeente Amsterdam stelt via de schoolbesturen een aanvullende reiskostenvergoeding voor het openbaar vervoer beschikbaar van minimaal 500 euro tot maximaal 2.000 euro per leraar per schooljaar, afhankelijk van de afstand woon-werk verkeer. De leraar moet een dienstverband hebben van minimaal 0,6fte per week. Aanvragen kunnen vanaf september gedaan worden via de directeur van de school en het schoolbestuur.

Meer parkeerplekken beschikbaar voor scholen dan nu gebruikt

Naast het vergoeden van de reiskosten is ook gekeken naar parkeerplekken voor leraren. Voor alle Amsterdamse scholen zijn ongeveer 2000 maatschappelijke vergunningen beschikbaar. Uit onderzoek blijkt dat er daarvan maar 900 worden gebruikt. Er is dus nog ruimte voor leraren om een parkeervergunning te krijgen. Amsterdam stelt de schoolbesturen in staat om gezamenlijk de parkeervergunningen beter te verdelen, zodat alle plekken benut worden.

Tegemoetkoming kosten geschiktheidsonderzoek zij-instromers

Het college heeft ook besloten om het geschiktheidsonderzoek voor zij-instromers te financieren. Een belangrijke barrière voor scholen om zij-instromers aan te nemen is dat deze een geschiktheidsonderzoek moeten doen, de kosten daarvoor betalen de scholen. Als een zij-instromer geschikt is, krijgen de scholen de kosten vergoed van het Rijk. Als een zij-instromer ongeschikt blijkt, moeten de scholen het onderzoek van max. 5000 euro zelf betalen. De gemeente Amsterdam gaat deze kosten nu financieren, zodat deze drempel voor scholen om een zij-instromer aan te nemen wordt weggenomen. Hiervoor is jaarlijks 100.000 euro beschikbaar.