AMSTERDAM - Het Vereveningsfonds is gestegen naar € 356 miljoen in 2016. Dat is een stijging van € 87 miljoen ten opzicht van het jaar daarvoor. Hiervan is een deel nodig voor onder andere het weerstandsvermogen. 

Het restant van € 214 miljoen is de Vereveningsruimte en bestemd voor (voor)investeringen voor gebiedsontwikkeling. De gemeente Amsterdam verrekent in het Vereveningsfonds de inkomsten van gronduitgifte en uitgaven voor investeringen voor toekomstige gebiedsontwikkeling. Een groot deel van deze ruimte is inmiddels toegekend aan projecten die binnen nu en enkele jaren gestart worden, zoals de onlangs aangekondigde aanleg van Middeneiland op IJburg.

Wethouder Grondzaken Eric van der Burg: “Niet eerder werden binnen de grondexploitaties van het Vereveningsfonds zo veel inkomsten gerealiseerd. Dit is een gevolg van de gunstige marktomstandigheden.  We zien dat 2016 nog succesvoller is geweest met een stijging naar € 356 miljoen dan in voorgaande jaren. Het geld gaat terug naar de stad, het wordt voor een groot deel gereserveerd voor investeringen in de gebiedsontwikkeling, zoals het opspuiten van Middeneiland op IJburg, de ontwikkeling van de Sluisbuurt en de aanleg van een brug over het IJ. Deze voorstellen worden altijd eerst aan de gemeenteraad voorgelegd.”

Vertrouwen in de economie  Onder invloed van de aantrekkende woningmarkt zijn het afgelopen jaar door private partijen grote investeringen gedaan in vastgoed, aangevuld met investeringen van particuliere zelfbouwers. Dat heeft geleid tot hogere grondopbrengsten voor de gemeente. Uit die sterke groei en de investeringsbereidheid van marktpartijen blijkt de aantrekkingskracht van Amsterdam en het vertrouwen in haar economie. Amsterdam groeit met 12.000 inwoners per jaar. Als gevolg van de sterke bevolkingsgroei neemt de druk op de stad steeds verder toe en zijn nieuwe woningen nodig.

Investeringen De gemeente Amsterdam verrekent in het Vereveningsfonds (VEF) de inkomsten van gronduitgifte en uitgaven voor investeringen voor toekomstige gebiedsontwikkeling. Financiële overschotten en tekorten, waaronder noodzakelijke investeringen voordat de grond voor een bouwproject kan worden verkocht, worden in het fonds verevend.