AMSTERDAM - Vorig jaar zijn er op een aantal locaties in de stad, waar een aanslag met een voertuig voorstelbaar is, betonblokken geplaatst. Dit gebeurde naar aanleiding van de aanslagen in West-Europa. De betonblokken worden vanaf dit jaar vervangen door definitieve veiligheidsmaatregelen.

Na de aanslagen in West-Europa heeft de gemeente met lokale ondernemers en hulpdiensten onderzocht welke maatregelen konden worden genomen om de drempel voor een aanslag te verhogen. De betonblokken werden geplaatst op onder andere de Dam, het Rokin en ter bescherming van de wachtrij bij de Heineken Experience op de Stadhouderskade. Er zijn ook maatregelen genomen die niet zichtbaar zijn.

Definitieve maatregelen

De tijdelijke betonnen blokken worden vanaf 2018 omgezet in definitieve inrijbeperkende maatregelen. Denk hierbij onder andere aan het plaatsen van stevige verzinkbare palen, terrashekken en fietsnietjes. Deze maatregelen worden niet alleen genomen op plekken waar al betonnen blokken staan, maar ook op andere locaties in de stad. Naast fysieke maatregelen worden er ook preventieve maatregelen genomen, zoals het inkorten van wachtrijen bij musea en zorgen voor goede vluchtroutes.

De komende periode werken we de ontwerpen voor de inrijbeperkingen verder uit. Ondernemers en bewoners worden geïnformeerd over het definitieve ontwerp en de realisatie van de inrijbeperkende maatregelen in hun buurt. Met een goede combinatie van verschillende maatregelen willen we zorgen dat de locatie minder kwetsbaar wordt, maar tegelijkertijd ook gebruikt kan worden zoals bedoeld was.

Aanslag nooit uit te sluiten

Ondanks dat we maatregelen nemen, is een aanslag nooit uit te sluiten. Sinds maart 2013 is het nationale dreigingsbeeld substantieel en de kans dat een aanslag in Amsterdam plaatsvindt reëel. Met fysieke maatregelen op drukke plekken, kunnen we andere soorten aanslagen niet voorkomen. Het is daarnaast onmogelijk en ook onwenselijk om op alle drukke plekken maatregelen te nemen. De stad zou daardoor verlamd raken.

Meer informatie?

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met de gemeente Amsterdam via 14020 of mailen naar inrijbeperkingen@amsterdam.nl.