AMSTERDAM - Zaterdag 22 juni zullen veganisten Amsterdam bezetten. Gekleed in het rood zullen ze door de straten van Amsterdam een mars houden en scanderen: 'Sluit de slachthuizen. Alle dieren vrij'. De mars maakt onderdeel uit van een jaarlijkse terugkerende mars die internationaal gehouden worden in o.a. Brussel, Londen en Parijs. Het doel van de mars is het aan de kaak stellen van de uitbuiting van dieren en de wreedheden die ze dagelijks moeten ondergaan voor o.a. vlees, zuivel en eieren om daarna te eindigen in de slachthuizen. Vorig jaar organiseerde Bite Back al de mars in Amsterdam, waarbij 750 deelnemers kwamen opdagen.


Wanneer?: zaterdag 22 juni 2019.
Waar?: De Dam, Amsterdam.
Hoe laat?: vanaf 14:00 (start mars: 14:30, eerste die-in Rembrandtplein om 14:50, tweede die-in om 16:30 op de Dam).

In Nederland worden jaarlijks zo een 650 miljoen dieren gedood in de slachthuizen. Daar bovenop worden er ook nog zo'n 4 miljard vissen gevangen en gedood. "Wij eisen de afschaffing van de veehouderij, de visvangst en de slachthuizen omdat het onjuist is dat deze dieren constant moeten lijden en gruwelijk gedood worden voor onze (onnodige) behoeften." aldus Alex Romijn, woordvoerder van dierenrechtenorganisatie Bite Back.

Dierlijke producten zijn niet eens noodzakelijk voor onze gezondheid: de grootste vereniging van voedingsdeskundigen ter wereld, de Academy of Nutrition and Dietetics (meer dan 100.000 professionele gezondheidsdeskundigen) heeft reeds verklaard dat vegetarische voeding (veganisme inbegrepen), indien evenwichtig, goed is voor de gezondheid, geschikt is op nutritioneel vlak voor alle leeftijden en gunstig voor de preventie en behandeling van bepaalde ziektes.

Naast het dierenleed drukt de drang naar dierlijke producten enorm op de maatschappij en het milieu. De veehouderij is globaal verantwoordelijk voor de uitstoot van 14,5% van de broeikasgassen. Zowel het Planbureau voor de Leefomgeving, Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur, RIVM e.a. instanties gaven eerder aan dat men meer plantaardig zou moeten consumeren om deze druk op het milieu te verlichten. De vee-industrie levert tevens enorme nadelen op voor de volksgezondheid. Woordvoerder Alex Romijn: "Er is dus een dringende noodzaak om de vee-industrie beginnen af te bouwen en dierlijke producten zwaarder te belasten. Zodoende kunnen we opschuiven naar een samenleving waarin plantaardige voeding en veganisme de norm worden en kunnen we slachthuizen sluiten. "