CV-ketels zijn essentiële onderdelen van ons huis, maar net als elk ander apparaat kunnen ze problemen tegenkomen. Het is belangrijk om deze problemen vroegtijdig te ontdekken om ongemak en potentieel gevaar te voorkomen.

Verlies van druk

Een veelvoorkomend probleem met CV-ketels is een verlies van druk. Dit kan worden veroorzaakt door lekkende leidingen, een defect expansievat of een probleem met de drukontlastklep. Het controleren van de drukmeter op de ketel kan helpen bij het identificeren van dit probleem.

Geen warm water

Wanneer je CV-ketel geen warm water produceert, kan dit verschillende oorzaken hebben. Het kan zijn dat de thermostaat niet goed is ingesteld, dat de warmwaterklep defect is, of dat er een probleem is met de warmtewisselaar. Controleer de instellingen van de thermostaat en controleer of er geen blokkades zijn in de leidingen.

Vreemde geluiden

Vreemde geluiden, zoals bonzen, tikken of fluiten, kunnen wijzen op problemen met je CV-ketel. Dit kan worden veroorzaakt door lucht in de leidingen, kalkaanslag op de warmtewisselaar of een defecte pomp. Het is belangrijk om deze geluiden serieus te nemen en een professional te raadplegen om het probleem te onderzoeken.

Koolmonoxide lek

Een van de meest gevaarlijke problemen met CV-ketels is een koolmonoxide lek. Koolmonoxide is een kleurloos en geurloos gas dat dodelijk kan zijn bij inademing. Symptomen van een lek zijn onder meer hoofdpijn, duizeligheid en misselijkheid. Als je vermoedt dat er een koolmonoxide lek is, ventileer dan onmiddellijk de ruimte, sluit de ketel af en bel direct een loodgieter in Amsterdam voor inspectie en reparatie.

CV ketel laten repareren

Wanneer je een probleem met je CV-ketel ontdekt, is het belangrijk om snel actie te ondernemen en je CV-ketel laten repareren. Het negeren van problemen kan leiden tot verdere schade en hogere reparatiekosten.

Het is cruciaal om alert te zijn op deze veelvoorkomende problemen met CV-ketels en ze snel te ontdekken om de veiligheid en efficiëntie van je verwarmingssysteem te waarborgen.