AMSTERDAM - Tussen 8 november en 21 december 2017 konden belanghebbenden een inspraakreactie geven op de projectnota Hamerkwartier. We hebben veel betrokken reacties ontvangen en danken de indieners daarvoor.

Het projectteam legt de inspraakreacties vast in een Nota van Beantwoording en beschrijft per reactie in hoeverre de gemeente de plannen hierop aanpast. Het is onze bedoeling om de Nota van Beantwoording begin februari 2018 te publiceren. Alle indieners van een inspraakreactie ontvangen de Nota van Beantwoording. Hierna gaat de projectnota met de Nota van Beantwoording naar het college van B&W en de gemeenteraad. De gemeenteraad stelt de projectnota vast, al dan niet met aanpassingen.

Lees het verslag van de inloopavond op 30 november