AMSTERDAM - Tegenover het Amstelstation komt een vaste plek voor creatieven -een broedplaats- van 500 m2 in het aldaar geplande nieuwbouwcomplex B&C. Dit is als voorwaarde opgenomen in de selectieprocedure voor een ontwikkelaar van het bouwproject. Dit betekent dat er in dit nieuwbouwcomplex minimaal 15 permanente ateliers komen voor kunstenaars en creatieve bedrijven.

Amsterdam kent al meerdere permanente broedplaatsen zoals NDSM, Acta, Pakhuis Wilhelmina, Marci Panis, Petersburg, Plantage Doklaan en Lab 111. Dat er nu ruimte voor een broedplaats in een tenderprocedure -selectieprocedure voor een projectontwikkelaar- van een nieuwbouwproject wordt opgenomen is echter nieuw.

Broedplaatsen zijn nodig om de stad toegankelijk te houden voor kunstenaars en creatieven. Het draagt bij aan de creatieve gemengde stad en past goed bij de ambities van Stad in Balans.

Sinds 2000 heeft de gemeente € 48 miljoen vrijgemaakt voor het realiseren van nieuwe (tijdelijke) broedplaatsen. De ruim 60 broedplaatsen die mede door de gemeente zijn ontstaan, bieden ruimte aan duizenden kunstenaars en creatieve/culturele ondernemers en ambachtslieden. In 2017 zijn vijf nieuwe broedplaatsen gerealiseerd met ruim 140 ateliers.

Daar waar mogelijk worden permanente broedplaatsen bij nieuwbouwprojecten onderdeel van de bouwplannen. De blokken B&C hebben nu dus de primeur. De verwachte oplevering ervan is in 2021.