DEN HAAG - Koning Willem-Alexander reikt op vrijdag 31 augustus de Militaire Willems-Orde uit aan majoor-vlieger Roy de Ruiter. De ceremonie vindt plaats op het Binnenhof in Den Haag.

De Ruiter krijgt de hoogste Nederlandse dapperheidsonderscheiding vanwege zijn beleidvol, gedreven en moedige optreden tijdens uitzendingen in Afghanistan tussen 2007 en 2009. Kenmerkend voor zijn optreden was de onvoorwaardelijke loyaliteit aan collega’s op de grond.

Ceremonie
De ceremonie begint om 15.00 uur en duurt ongeveer een uur. De Minister van Defensie, mevrouw Bijleveld-Schouten, is gastvrouw van de plechtigheid. Na de toespraak van de Minister van Defensie en Zijne Majesteit de Koning wordt de eed afgenomen. Aansluitend hecht Koning Willem-Alexander, als Grootmeester van de Militaire Willems-Orde, het ordeteken op de borst van majoor-vlieger De Ruiter. Vervolgens ontvangt hij de ridderslag van Zijne Majesteit de Koning.

De uitreiking vindt plaats in aanwezigheid van onder andere Hare Majesteit Koningin Máxima, de ridders luitenant-kolonel Tuinman en majoor Kroon, Minister-President Rutte, de Commandant der Strijdkrachten luitenant-admiraal Bauer en diverse hoogwaardigheidsbekleders en ambassadeurs. De ceremonie wordt afgesloten met een defilé.

Decorandus
Majoor-vlieger de Ruiter is reservist bij de Koninklijke Luchtmacht. Hij kwam in 1999 in dienst en vervulde tot en met 2013 diverse functies als Apache-vlieger en instructeur. In 2013 ging hij met eervol ontslag. Momenteel is hij werkzaam als instructeur-helikoptervlieger bij de Royal Oman Police.

Militaire Willems-Orde
De onderscheiding werd op 30 april 1815 door Koning Willem I ingesteld als erkenning van uitstekende daden van moed, beleid en trouw in de strijd. De eerste Militaire Willems-Orde werd uitgereikt aan Erfprins Willem Frederik van Oranje-Nassau voor zijn daden tijdens de Veldtocht van 1815 tegen Napoleon.

De laatste individuele Militaire Willems-Orde is op 4 december 2014 toegekend aan de toenmalige majoor Gijs Tuinman. Naast hem zijn er nu nog twee Ridders Militaire Willems-Orde in leven. Verder zijn er nog enkele nationale en internationale militaire eenheden drager van de Militaire Willems-Orde.