AMSTERDAM - Sinds 1 januari 2017 is er in Amsterdam een milieuzone voor bestelvoertuigen van kracht, waardoor bestelwagens van voor 2000 het gebied binnen de ringweg niet meer in mogen.

Tot 1 mei worden overtreders wel gewaarschuwd maar nog niet beboet. Dat verandert: vanaf 1 mei ontvangt elke overtreder een boete van € 90,- van het Centraal Justitieel Incassobureau.

Forse afname overtredingen

Het aantal overtredingen van bestelwagens nam sinds de invoering van de milieuzone fors af: van 16.921 overtredingen in december 2016, naar 7.380 overtredingen in maart 2017.

Wel of geen toegang?

Weet u niet of u de milieuzone in mag? Check dan uw kenteken op www.amsterdam.nl/milieuzone.