AMSTERDAM - In een deel van het Amsterdamse Bos wordt vanaf het najaar van 2017 tot het voorjaar van 2018 de zorgplicht uitgevoerd. Dit betekent dat alle bomen met hoogwerkers langs de paden worden gecontroleerd en het dode hout wordt verwijderd.

Het Amsterdamse Bos is met ongeveer zes miljoen bezoekers per jaar een druk bezocht recreatie- en natuurgebied. Als eigenaar van het Amsterdamse Bos is de gemeente Amsterdam verantwoordelijk voor een veilig bomenbestand. Voor het uitvoeren van de (wettelijk verplichte) zorgplicht is het Amsterdamse Bos onderverdeeld in vier werkblokken.

Elk jaar worden in één werkblok de bomen langs de wegen en paden in bospercelen gecontroleerd op onder meer stabiliteit en vitaliteit en wordt het dode hout uit de kroon verwijderd. Op deze wijze worden de bomen in de bospercelen elke vier jaar behandeld.

Bomen op plekken waar veel mensen verblijven, zoals op de speelweiden, worden jaarlijks gecontroleerd. Dat geldt ook voor de laanbomen in het Amsterdamse Bos en de bomen langs de kano- en fluisterbootroutes.