AMSTERDAM - De gemeente wil de openbare ruimte van Kortvoort oudervriendelijk(er) inrichten. Tijdens de Placegame op 14 november 2017 keken deelnemers op tien plekken in Kortvoort welke verbeteringen er in de openbare ruimte mogelijk zijn, voor de korte en de langere termijn. De deelnemers krijgen op 30 januari te horen wat er met hun aanbevelingen wordt gedaan.

De in het voortraject aan de Placegame gevoerde gesprekken, mora-meldingen enzovoorts, zijn gebundeld in het boekje ‘Citaten, bevindingen en ideeën uit voortraject Placegame Seniorvriendelijk Kortvoort (PDF, 4,9 MB)’. De aangedragen verbeterwensen zijn per plek opgesomd in het verslag Placegame Seniorvriendelijk Kortvoort (PDF, 1,5 MB).

Verder onderzoek

Het is belangrijk om te melden dat lang niet alle verbeterwensen kunnen worden uitgevoerd. De voorstellen worden getoetst aan wet- en regelgeving en aan beschikbare middelen. Er wordt zorgvuldig bekeken wat de effecten en haalbaarheid van de aanbevelingen zijn. Ook bekijkt stadsdeel Zuidoost of verbeteringen die voor de lange termijn zijn voorgesteld in toekomstige plannen kunnen worden opgenomen. Daarnaast gaan onderzoekers van HvA en VU de verbeteringen onderzoeken op de gebieden van ontmoeting en toegankelijkheid. Dit onderzoek vindt plaats vanaf januari 2018.

Bijeenkomst

Bent u deelnemer aan de Placegame of een geïnteresseerde bewoner van Kortvoort? Dan bent u van harte welkom op dinsdag 30 januari om 10.00 uur in Multicultureel Centrum Ala Kondre aan het Krimpertplein 5. Voor koffie en thee wordt gezorgd!

Meer informatie

Voor meer informatie neemt u contact op met Camilla Meijer via e-mail: camilla.meijer@amsterdam.nl