AMSTERDAM - Per 15 maart 2017 wordt het alcoholverbod ‘Leidseplein en omgeving’ uitgebreid met een alcoholverbod in de hele Leidsebuurt. Het alcoholverbod ‘Foodplaza en omgeving’ wordt opnieuw ingevoerd.

Aanleiding is de ernstige overlast door alcoholconsumptie op straat voor omwonenden, ondernemers en passanten. Voorbeelden van overlast zijn schreeuwen, intimideren, vervuilen en wildplassen. Politie en gemeentelijke handhavers kunnen deze overlast met een alcoholverbod beter aanpakken.

Overige maatregelen

Naast een alcoholverbod zetten we andere maatregelen in om het overlastgevende gedrag te stoppen. Zo is er een persoonsgerichte aanpak, waarbij politie, gemeentelijke handhavers en diverse hulpverlenende instanties samenwerken bij de begeleiding van alcoholverslaafden naar zorg. Andere maatregelen zijn afspraken met ondernemers, het inzetten van straatcoaches tegen jeugdoverlast en Inzet van extra handhaving en politie.

Alcoholverbod

Een alcoholverbod betekent dat in de openbare ruimte geen alcohol mag worden gedronken en dat men geen alcoholhoudende drank in aangebroken flessen, blikjes, glazen en dergelijke bij zich mag dragen. Voor terrassen gekoppeld aan een horecagelegenheid geldt een uitzondering (Algemene Plaatselijke Verordening, artikel 2.17).

Uiterst middel

Het aanwijzen van een alcoholverbodsgebied wordt ingezet als uiterste maatregel als andere maatregelen onvoldoende hebben geholpen. Het is een ingrijpende maatregel omdat een alcoholverbod niet selectief kan worden toegepast, bijvoorbeeld voor de overlastgevers wel en voor de bewoners niet.

Waar geldt een alcoholverbod in stadsdeel Centrum?

Een overzicht van locaties in het stadsdeel waar een alcoholverbod geldt, vindt u op deze pagina.