AMSTERDAM - Naast de herontwikkeling van Ringdijk 44 start de eigenaar met de transformatie van de voormalige Christus Koningkerk aan de James Wattstraat 56-58. Dit maakt weliswaar geen onderdeel uit van het project Ringdijk 44, maar het stadsdeel vindt het wel belangrijk dat u op de hoogte bent van de plannen van de eigenaar.

Aanvraag omgevingsvergunning

De eigenaar heeft de aanvraag omgevingsvergunning voor het veranderen en vergroten van de voormalige Christus Koningkerk naar een theater, grand café en een boetiekhotel op 5 augustus 2015 ingediend en bekend gemaakt op de website van gemeente Amsterdam.

Terinzagelegging

Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning met kenmerk ‘1903109/HZ_WABO-2015-008558’ ligt met ingang van 28 februari 2017 gedurende een termijn van zes weken tot en met 11 april 2017 ter inzage bij het Stadsloket Oost, Oranje-Vrijstaatplein 2 te Amsterdam. U kunt online een afspraak maken bij het Stadsloket. Hieronder kunt u lezen hoe dat moet. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via het gemeentelijk informatienummer 14 020.
De 12 belangrijkste stukken van de 54 stukken behorende bij de aanvraag omgevingsvergunning kunt u hier vinden. De overige gedetailleerde achtergronddocumenten zijn in te zien bij het Stadsloket.

Online afspraak maken bij het Stadsloket

U kunt een afspraak maken bij het Stadsloket via het online formulier 'Afspraak maken'.

  • Kies in het beginscherm voor ‘Vergunningen/Inzage bouwdossier’
  • Kies daarna het onderwerp ‘Inzage Ingediende en Verleende Aanvragen’
  • Vul ‘James Wattstraat 56’ als adres in
  • Vervolgens kunt u in de toelichting aangeven het zaaknummer ‘1903109/HZ_WABO-2015-008558’ en de naam ‘James Wattstraat 56-58. Ook moet u in dit veld aangeven dat de inzage spoed betreft vanwege zes weken termijn.

Zienswijzen

Tijdens bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan iedereen zijn zienswijze over het ontwerpbesluit omgevingsvergunning kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen ingediend worden bij het Algemeen Bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Oost. Postbus 94801, 1090 GV Amsterdam. Of per mail naar: info.sdo@amsterdam.nl.

Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kan contact worden opgenomen met stadsdeel Oost, telefoonnummer 14 020.

Vermeld in uw zienswijze altijd:

  1. Uw naam, adres en telefoonnummer
  2. De datum waarop u de zienswijze schrijft en uw handtekening
  3. Het ontwerpbesluit waarop u een zienswijze indient, datum en kenmerk van het ontwerpbesluit
  4. Indien mogelijk een afschrift van het ontwerpbesluit waarop u een zienswijze indient
  5. Waarom u een zienswijze indient
  6. Dient iemand anders namens u een zienswijze in, stuur dan een machtiging mee

Deze en meer informatie over de ontwikkelingen rondom de Christus Koningskerk kunt u in de Officiële bekendmaking vinden.