AMSTERDAM - Het algemeen bestuur van de Bestuurscommissie Nieuw-West heeft op 6 december besloten om tot de vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan Slotermeer of uiterlijk 1 december 2018 geen nieuwe horeca meer toe te staan in het gebied op en rondom Plein ’40-’45.

Het gebied waarop het besluit van toepassing is omvat:

  • Plein ’40-’45;
  • Burgemeester de Vlugtlaan, tussen de metrohalte Burgemeester de Vlugtlaan en de rotonde Burgemeester de Vlugtlaan – Anthony Moddermanstraat;
  • Slotermeerlaan, tussen de kruising met de Burgemeester de Vlugtlaan en de rotonde Slotermeerlaan – Burgemeester Roëllstraat; en
  • Burgemeester Fockstraat, tussen het Gerbrandypark en de kruising met de Burgemeester Vening Meineszlaan.

Zie ook de afbeelding verder op deze pagina.

Overlast

Op de Slotermeerlaan, Burgemeester de Vlugtlaan, Burgemeester Fockstraat en Plein ’40-’45 zijn de afgelopen jaren veel nieuwe horecavestigingen geopend. Tijdens de voorbereidingen voor een nieuw bestemmingsplan voor Slotermeer zijn er zorgen geuit over deze ontwikkeling, met name vanwege de overlast die omwonenden ervaren maar ook over de eenzijdigheid. De gemeente zoekt naar een oplossing.

Oplossingen

Er wordt bekeken of het mogelijk is om nieuw beleid op te stellen waaraan nieuwe vergunningaanvragen voor horeca in het gebied kunnen worden getoetst. Ook wordt bezien of andere locaties in Nieuw-West geschikter zijn om (grootschalige) horeca te realiseren.

Nieuw bestemmingsplan

Het streven is om dit traject te hebben afgerond als het nieuwe bestemmingsplan voor Slotermeer in werking treedt. In ieder geval duurt de stop niet langer dan tot 1 december 2018. Tot die tijd zal het stadsdeel alle aanvragen voor omgevingsvergunningen voor horeca, inclusief terrassen en terrasoverkappingen, in het betrokken gebied afwijzen.