AMSTERDAM - Op 21 juni heeft er een brand gewoed in het Fons Vitae, een school voor voortgezet onderwijs aan de Reijnier Vinkeleskade 53. De brand heeft flinke schade aangericht aan het schoolgebouw. Daardoor is een groot deel van het gebouw voor minimaal één a anderhalf schooljaar niet te gebruiken.

De afgelopen periode hebben we samen met het Fons Vitae gezocht naar tijdelijke huisvesting, zodat de leerlingen na de zomervakantie weer naar school kunnen.

Twee locaties

Het bleek niet mogelijk om alle 1100 leerlingen op één locatie te huisvesten. Daarom komen ze op twee locaties te zitten.

  • Het Fons Vitae zelf. In het hoofdgebouw is nog een aantal bruikbare lokalen. Deze worden tijdens de zomervakantie opgeknapt en kunnen als het nieuwe schooljaar begint weer gebruikt worden.
  • De Treublaan 3. Hier was het Stelle college gehuisvest. Ook dit gebouw wordt tijdens de zomervakantie opgeknapt en ingericht voor de leerlingen en docenten van het Fons Vitae.

Het is de bedoeling dat vanaf schooljaar 2018 — 2019 alle leerlingen weer les krijgen in het schoolgebouw aan de Reijnier Vinkeleskade 53.