AMSTERDAM - Sinds de zomer van ’22 zijn de rentes op de kapitaalmarkt, en daarmee de Nederlandse hypotheekrentes, flink opgelopen. Betaalde een huizenkoper één jaar geleden nog geen 2% voor zijn 10-jarige lening, inmiddels is dat opgelopen tot bijna 5%. Op de zakelijke hypotheekmarkt lagen de tarieven altijd al hoger en zijn ze even hard gestegen. Toch profiteren spaarders nauwelijks van deze gestegen rentes. De vergoeding op hun spaargeld is nog steeds maar fractioneel meer dan 0%.


Private aanbieders springen in het gat

Waar de banken de rentes op spaargeld dus maar mondjesmaat verhogen, is dat bij de alternatieve financiers van hypotheken wel anders. In tegenstelling tot banken, die geld kunnen ‘scheppen’, moeten deze private financiers voor iedere euro die zij uitlenen ook een euro aan spaargeld ophalen. En doordat zij niet onder het depositogarantiestelsel vallen, wordt er minder spaargeld aan hen aangeboden. De concurrentie voor het aantrekken van geld is dus hoger dan bij de banken en de prijs die de financiers daarvoor betalen, het rendement, dus ook.

Geen 0,5% maar 6% rendement bij Pearl Capital

Rentes voor leningnemers en rendementen voor leninggevers zijn dus anders dan bij banken, maar hoe verschillend? Het Amsterdamse Pearl Capital biedt momenteel een rendement van 6% op jaarbasis (met ieder kwartaal een uitbetaling) aan vermogende particulieren en bedrijven die hun vermogen via Pearl Capital uitlenen. Via? Inderdaad, want Pearl Capital leent het op haar beurt weer uit aan vastgoedinvesteerders die het geld gebruiken voor een verbouwing, transformatie of voor een andere relatief kortlopende reden.

Dezelfde soort zekerheden als een bank

Hoewel de kleine lettertjes net wat anders werken dan bij de banken, komt het systeem grofweg op hetzelfde neer. De vastgoedondernemer geeft het 1e hypotheekrecht af aan Pearl Capital, zoals hij/zij dat anders aan de bank zou afgeven. Pearl Capital gebruikt het hypotheekrecht als zekerheid voor de afbetaling van de lening. Net als bij een bank kan Pearl Capital het onderpand (het vastgoed waarop de hypotheek gevestigd is) laten veilen als de leningnemer de rente of afbetalingen niet nakomt.

Voor vermogende particulieren die door een combinatie van vermogensrendementsheffingen, inflatie en de nog steeds lage spaarrente bij de banken hun koopkracht zien afnemen kan het dan ook lonen te zoeken naar alternatieve partijen voor het verkrijgen van een rendement.