AMSTERDAM - In de week van 9 tot en met 15 oktober vonden er allerlei activiteiten plaats die in het teken stonden van veiligheid. Op landelijk niveau hebben partijen zich ingezet om veiligheid onder de aandacht te brengen.

Allerlei veiligheidsonderwerpen kwamen aan bod. Ook in Amsterdam Zuid werden extra activiteiten georganiseerd met als doel het bewust en weerbaar maken van ondernemers en bewoners. We hebben drie bijzondere activiteiten uitgelicht om op terug te blikken.

Criminelen uit de zaak houden

Op woensdagavond 11 oktober werd een informatieavond over “criminele ondermijning” georganiseerd voor ondernemers uit stadsdeel Zuid. Paul Vugts, misdaadjournalist van het Parool, was uitgenodigd om een lezing te geven over het onderwerp.

Vermenging onder- en bovenwereld voorkomen

Een brand die uitbreekt in een illegale wietplantage en overslaat naar de bloemenwinkel eronder. Een café dat wordt beschoten omdat klanten er obscure zaken bespreken, zonder medeweten van de eigenaar. Of een autoverhuurbedrijf dat, voor auto’s die na de verhuurperiode niet worden teruggebracht, gebruik maakt van de diensten van iemand die aanbied dit ‘wel even te regelen’. Het zijn voorbeelden van criminele ondermijning: daar waar de onderwereld en de bovenwereld met elkaar mengen.

Bewustwording

Het doel van de avond was bewustwording bij ondernemers ten aanzien van criminele ondermijning. Omdat ondermijning een geleidelijk proces is waar ondernemers vaak pas in de gaten hebben als het al te laat is en zij te verweven zijn geraakt met de onderwereld. De avond begon met de vertoning van een speciaal voor Zuid vervaardigd filmpje met situaties van criminele ondermijning, waarin een ondernemer onbedoeld en of onbewust in terecht kan komen. Na afloop konden ondernemers zich aanmelden voor een verdiepende trainingen over criminele ondermijning.

Preventie

Een overval is een ingrijpende gebeurtenis die voor betrokken ondernemers vaak grote financiële- en emotionele gevolgen heeft. Ondernemers kunnen echter maatregelen nemen om de kans op een overval te verkleinen. Om meer bekendheid te geven aan deze maatregelen onder ondernemers en als aanzet om ze ook te nemen, lanceerde gemeente Amsterdam een campagne. De lancering vond plaats in de Pijp, ondernemers in de Ferdinand Bolstraat, Gerard Doustraat en Gerard Douplein, kregen als eerste bezoek van de voorlichters. Deze voorlichter informeren ondernemers over hoe de kans op een overval te verkleinen is.

Sebastiaan Capel portefeuillehouder veiligheid van stadsdeel is enthousiast over de campagne: “Dit is weer een extra middel om ondernemers in Zuid weerbaarder te maken tegen criminaliteit”.

Stadionbuurt alert op verdacht gedrag

Maandagavond 9 oktober vond in het Spinozalyceum een bijeenkomst voor bewoners en ondernemers uit de stadionbuurt plaats. De avond stond in het teken van het herkennen verdacht gedrag in de buurt en hoe te handelen.

Bewoners verenigen zich

De avond begon met het ophangen van whatsapp-buurtpreventieborden op in de Achillesstraat. De borden maken voorbijgangers erop attent dat ondernemers en bewoners zich verenigd hebben in een speciale Whatsapp-groep. Daarmee kan men elkaar snel waarschuwen voor criminelen, overlast of voor onveilige situaties. Het doel is van de groep is om bewoners weerbaarder te maken tegen criminaliteit en het veiligheidsgevoel en de leefbaarheid in de buurt verder te vergroten.

Herkennenverdacht gedrag

Na het ophangen van de borden werd in het nabijgelegen Spinozalyceum een workshop gegeven door de politie over herkennen van verdacht gedrag op straat en in de wijk en hoe daar mee om te gaan. Een medewerker van Stichting Aanpak Overlast Amsterdam, bekend van de straatcoaches, gaf een presentatie over de rol van straatcoaches bij buurtpreventie. Na afloop konden bewoners in gesprek met en vragen stellen aan de politie, straatcoaches, de stadsdeelvoorzitter en medewerkers van team veiligheid van het stadsdeel Zuid.