AMSTERDAM - Woensdagavond 1 november was het een gezellige drukte op basisschool de vier windstreken. Bewoners van Banne Noord waren toegestroomd om de toekomst van hun wijk te bespreken.

Ontwikkelingen en kansen

Portefeuillehouders Saskia Groenewoud en Erna Berends heetten de Banne Noorderlingen van harte welkom en nodigden iedereen van harte uit om mee te denken over de ontwikkelingen en kansen die er op dit moment liggen voor Banne Noord. Nog voor het eind van het jaar wordt het meest urgente achterstallige onderhoud opgeknapt. En er start een onderzoek naar het mogelijk aardgasvrij maken van Banne Noord. Deze avond was tevens de aftrap voor alle projecten die daarna in Banne Noord gaan spelen.

Thematafels

Er waren tafels met onderwerpen zoals achterstallig onderhoud waarbij bewoners konden aangeven wat zij als eerste aan onderhoud aangepakt willen zien. Ook was het een levendige drukte bij de grote tafel waar mensen ideeën en wensen voor de toekomst van hun wijk kwijt konden op het gebied van wonen, inrichting van de openbare ruimte, veiligheid en sociale voorzieningen. Aan de onderzoekstafel voor een aardgasvrij Banne Noord werd stevig gediscussieerd over de noodzaak en het nut van een aardgasvrij Nederland en het onderzoek daarnaar in Banne Noord. Naast de drie thematafels was er ook nog een ideeëntafel voor onderwerpen die buiten de thema’s vielen. Kortom het was een energieke avond met heel veel goede ideeën en suggesties.

Aan de tafels konden mensen zich ook opgeven om betrokken te blijven bij de onderwerpen en projecten die hen aanspreken. Vanuit de Banne Noord toekomstgroep worden er verschillende soorten bijeenkomsten en werkgroepen georganiseerd voor bewoners die mee willen denken.

Meedenken?

Wilt u ook op de hoogte blijven en meedenken over de toekomst van Banne Noord? Neem dan gerust contact op met Anita Jansen, gebiedsmakelaar de Banne. anita.Jansen@amsterdam.nl.

.