AMSTERDAM - Stadsdeel Zuidoost is bezig met de voorbereiding van het bestemmingsplan Bijlmermuseum. Op donderdag 18 januari 2018 is er een inloopavond over dit voorontwerp bestemmingsplan. De inzage van het voorontwerp is van 4 januari tot en met 15 februari 2018.

Binnen de grens van dit bestemmingsplan vallen de Bijlmerflats Gooioord, Groeneveen, Grubbehoeve, Kikkenstein, Kruitberg, Kleijburg. Ook de gebouwen aan de Bijlmerdreef te weten het CEC-gebouw en de gebouwen grenzend aan Gooioord en Groeneveen vallen in het bestemmingsplan en tot slot ook het wijkje waar voorheen de flat Grunder stond.

Wat is een bestemmingsplan?

In een bestemmingsplan wordt de ruimtelijke inrichting van een wijk geregeld. Er staat bijvoorbeeld in hoe hoog de bebouwing mag zijn, waar mensen mogen wonen en welke plekken bestemd zijn voor horeca of winkels. Ook wordt in hoofdlijnen geregeld waar groen komt en waar de wegen lopen.

Wat regelt een bestemmingsplan niet?

Een bestemmingsplan gaat niet over vuilnis ophalen, te hard rijden, overlastklachten, groenonderhoud, parkeeroverlast, waar precies de parkeerplekken komen, of hoe een park wordt ingericht.

Een bestemmingsplan voor het Bijlmermuseum

Een bestemmingsplan moet iedere tien jaar vervangen worden, ook als de wijk al lang bestaat en er weinig tot niets gaat veranderen met het nieuwe bestemmingsplan.
Op dit moment gelden er twee bestemmingplannen in het gebied. Het ene bestemmingsplan is ouder dan 10 jaar en moet vervangen worden. Het andere bestemmingsplan is recenter maar wordt ook vervangen.

Veranderingen in het nieuwe bestemmingsplan

Het bestemmingsplan is een zogeheten conserverend bestemmingsplan. Dat wil zeggen dat de bestaande gebouwen en openbare ruimte en het gebruik daarvan wordt vastgelegd. Er worden nadrukkelijk geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt.
Wel worden verleende ontheffingen daar waar nodig overgenomen in het bestemmingsplan. In dit bestemmingsplan wordt ook een gemeentelijk beschermd stadsgezicht voor een deel van het gebied opgenomen.

Een gemeentelijk beschermd stadsgezicht

Wat wel bijzonder is, is dat de gemeente van plan is om een deel van het Bijlmermuseum aan te gaan wijzen als gemeentelijk beschermd stadsgezicht. Het gaat om het deel met de flats Gooioord, Groeneveen, Grubbehoeve, Kikkestein, Kruitberg, Kleijburg en de openbare ruimte. Het is belangrijk om deze flats te behouden en de inrichting van het groen en de fiets – en voetpaden ook. In het voorontwerpbestemmingsplan is dat al te zien met een arcering op de kaart en in de regels. Dit betekent dat de gebouwen en de ruimte er om heen niet zo maar verandert mogen worden. Er worden dus zwaardere eisen gesteld aan veranderingen.
Het gaat nu nog niet om de officiële procedure tot aanwijzen maar om u te informeren en te betrekken hierover.

Inloopavond

Een bestemmingsplan wordt in stappen gemaakt. De eerste stap is het voorontwerpbestemmingsplan. Voor het voorontwerpbestemmingsplan organiseren we een informatieavond. Tijdens de inloopavond zijn er verschillende ambtenaren aanwezig die informatie geven over het bestemmingsplan en uw vragen kunnen beantwoorden.
U bent van harte welkom op donderdag 18 januari 2018 van 17.00 tot 20.00 uur (open inloop) in het CEC-gebouw, Bijlmerdreef 1289.

Reageren

U kunt vanaf 4 januari 2018 tot 15 februari 2018 schriftelijk reageren op het bestemmingsplan. Uw schriftelijke reactie dient te worden gericht aan het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Zuidoost, Postbus 12491, 1100 AL Amsterdam.

Inzage

Het voorontwerp bestemmingsplan kunt u vanaf donderdag 4 januari tot donderdag 15 februari inzien bij het stadsloket aan het Anton de Komplein 150 (werkdagen geopend van 08.00 - 20.00 uur). U treft het voorontwerp bestemmingsplan en bijbehorende stukken ook hier aan.

Documenten

Wat gebeurt er na de inloopavond?

De ingediende reacties worden inhoudelijk bekeken en beantwoord en dat wordt voorgelegd aan het Algemeen Bestuur van stadsdeel Zuidoost.
Vervolgens wordt het ontwerpbestemmingsplan, eventueel met aanpassingen, ter inzage gelegd. Over die stap zullen we u weer informeren op de gebruikelijke wijze.
Uiteindelijk stelt de gemeenteraad van Amsterdam het bestemmingsplan vast.

Contact

Heeft u vragen, neemt u dan contact op met Wilma Verbeek, jurist bij stadsdeel Zuidoost, via telefoonnummer 06 8353 9286 of e-mail w.verbeek@amsterdam.nl onder vermelding van Bestemmingsplan Bijlmermuseum.