AMSTERDAM - Hergebruik van grondstoffen en materialen, ruimte voor groen en water, flexibel en aanpasbaar bouwen, energieneutraal; 90% van de tendercriteria voor Kavel 3D in Buiksloterham zijn gericht op circulair bouwen. De gemeente Amsterdam publiceerde de tender op 1 december op TenderNed.

Amsterdam nodigt projectontwikkelaars uit om een circulair project op te zetten dat past in de ambitie van Buiksloterham. De gemeente werkt, met partners in het gebied, aan de transformatie van dit vervuilde voormalige industrieterrein naar een circulaire stadswijk. De insteek van de gemeente in Buiksloterham is te leren door te doen. Deze tender is daar een onderdeel van.

Vooruitstrevend

De gemeente daagt de markt uit om met een vooruitstrevend plan te komen voor circulair bouwen dat eraan bijdraagt dat de gebruikers op duurzame wijze kunnen leven. Er is ruimte voor eigen invulling. De hoge ambities voor duurzaamheid en circulariteit in Buiksloterham komen terug in het selectiecriterium circulair bouwen dat voor 90% de uitslag bepaalt.

Circulair programma

Met Kavel 3D wil de gemeente ervaring opdoen met tenders gericht op circulariteit. Ze zal dit ook op de Zuidas en in IJburg gaan toepassen. Deze vorm van gronduitgifte is onderdeel van het gemeentelijke programma Circulaire Economie, Leren door te doen.

Gemengd programma

Kavel 3D in Buiksloterham ligt aan de westkant van de kruising van de Ridderspoorweg met de Klaprozenweg. Er is ruimte voor een gemengd programma van maximaal 6.200 m² bruto vloeroppervlak (exclusief parkeren). De hoofdfunctie is middeldure huurwoningen en de plint is in ieder geval bestemd voor werkfuncties.