AMSTERDAM - Op woensdag 21 maart 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Daarnaast zullen gebiedsdeelverkiezingen worden georganiseerd. Bovendien wordt op dezelfde dag een landelijk referendum gehouden over de Wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten. Om het telproces te bespoedigen, zijn we op zoek naar extra tellers voor in de stembureaus.

Inhoud van de functie

Onder leiding van de voorzitter stelt het stembureau kiezers in de gelegenheid om hun stem uit te brengen. Na 21.00 uur, wanneer de stemming is gesloten, stelt de voorzitter de aantallen kiezers vast en verwerkt tezamen met de stembureauleden en tellers de voorlopige en de definitieve uitslagen. Tot slot wordt het stemmateriaal ingepakt en het stemlokaal opgeruimd. De voorzitter en plaatsvervangend voorzitter brengen het stemmateriaal naar het Stadsloket.

Werktijden

Een teller werkt van 20.30 uur tot ongeveer 00.00 uur. Naar verwachting is 70% van de stembureaus eerder klaar, maar enkele bureaus pas na 00.00 uur. Iedereen gaat pas weg als al het werk af is, dus houd daar rekening mee in verband met de thuisreis.

Vergoeding

De vergoeding voor een teller bedraagt € 50,-. Dit bruto bedrag wordt ongeveer drie weken na de stemdag naar u overgemaakt. U bent zelf verantwoordelijk voor het (zo nodig) opgeven van deze inkomsten aan de Belastingdienst.

Opleiding

Na aanmelding ontvangt u per mail een uitnodiging voor een e-learning voor stembureauleden. Deze training is voor tellers niet verplicht, maar rondt u de training met goed gevolg af, dan zouden we u ook kunnen benaderen voor de functie van stembureaulid. De training duurt ongeveer 2 à 2,5 uur. Uw inspanningen worden beloond met een vergoeding van € 25,-, mits u zich op 21 maart beschikbaar houdt als teller of lid. Deze vergoeding wordt eveneens binnen drie weken na de stemdag bruto naar u overgemaakt.

Reserve

Is er geen plaats als teller beschikbaar, dan blijft u beschikbaar in het geval van eventuele afmeldingen. U wordt dan benoemd als reserveteller c.q. reservelid (als u de e-learning met goed gevolg heeft afgerond).

Wat zoeken wij?

  • 18 jaar of ouder
  • Opleidingsniveau MBO3+
  • Nederlandstalig
  • Geen fysieke beperking die het op de grond tellen verhindert
  • Consciëntieus
  • Stressbestendig
  • Flexibel
  • Nauwkeurig
  • Vlot

Aanmelden

Aanmelden voor bovengenoemde functie(s) doet u door bijgaand formulier in te vullen en te ondertekenen. Het formulier kunt u per post toesturen. Het postadres is: Antwoordnummer 10074, 1000 RA Amsterdam. Aanmeldingen ontvangen wij graag z.s.m. Voor vragen kunt u terecht per mail naar verkiezingen@amsterdam.nl.

U blijft tot wederopzegging in ons bestand opgenomen.

Ambtenaar gemeente Amsterdam?

Dit kruist u op het aanmeldformulier aan als u in dienst bent van de gemeente Amsterdam.

Ervaring

Heeft u ervaring in een stembureau, kruist u dit dan alstublieft op het formulier aan en vermeld daarbij van wanneer die ervaring is en in welke functie.

Voorkeur stadsdeel

Ieder stadsdeel heeft haar eigen stembureauledenbestand. Op het aanmeldformulier geeft u aan in welk stadsdeel u wilt worden ingedeeld.

We hopen u te mogen verwelkomen.

Contact

Voor vragen kunt u terecht per mail naar verkiezingen@amsterdam.nl of telefonisch: 020 253 9148.