AMSTERDAM - De standplaatsen Leidseplein en Amsterdam CS zijn vanaf 8 januari 10:00 uur de schoonste standplaatsen van de stad. Voor het Leidseplein wordt alleen tijdelijk een uitzondering gemaakt voor de vrijdag- en zaterdagnacht tijdens de piekuren (01:00 – 05:30). Dan is de standplaats toegankelijk voor alle TTO taxi’s, schoon en niet schoon.

Dit gebeurt omdat er op dit moment nog niet genoeg schone taxi’s beschikbaar zijn om het hoge aantal passagiers dat dan een taxi wil hebben, te vervoeren.

Er wordt continu gemonitord. De uitzonderingsregeling kan worden aangepast als het aanbod en de piekdrukte daar aanleiding toe geven. Zodra er voldoende schone taxi’s zijn voor de taxivraag tijdens de piekdrukte, wordt de tijdelijke maatregel afgebouwd en uiteindelijk opgeheven.

Functioneren nieuwe taxistandplaats Leidseplein

Na de eerste anderhalve maand zijn taxichauffeurs bekend geraakt met de nieuwe verkeerssituatie. Overdag en op de doordeweekse avonden is er voldoende wachtruimte voor de taxi’s en functioneert de standplaats goed. Voor fietsers en voetgangers is op het Leidseplein merkbaar meer ruimte gecreëerd. Wel is net als voorheen de toeloop van taxi’s op de uitgaansavonden enorm. Hierdoor is er op die avonden intensieve inzet van verkeersregelaars en handhaving noodzakelijk, met name op Stadhouderskade en deels op de Marnixstraat.

De grote toeloop van taxi’s in de uitgaansavonden en -nachten geeft net als voorheen veel druk op de omliggende woonstraten. Al langer bestaande knelpunten zijn rondrijdend taxiverkeer op de de Leidsegracht, en overlast op de Prinsengracht/Spiegelgracht. Daarnaast zijn er ook veel meldingen van bewoners binnengekomen over hinder in de avond en nacht op de Leidsekade. Het gaat dan om taxiverkeer dat vanaf de Marnixstraat via de Leidsekade naar de Koekjesbrug rijdt. Waar mogelijk worden voor nieuwe knelpunten direct maatregelen genomen. Om de Leidsekade te ontlasten wordt daarom inmiddels taxiverkeer vanaf de Nieuwe Passeerdersstraat/Elandsgracht na 01.00 uur (als tramverkeer is gestopt) via een U-bocht terug de Marnixstraat opgeleid. Waar nodig, zullen aanvullende maatregelen worden getroffen.

Bekijk de uitgebreide regels voor taxichauffeurs op taxistandplaats Leidseplein