NOORD-HOLLAND - De provincie stelt 15 miljoen euro beschikbaar om woningbouwprojecten die door de stikstofcrisis zijn vastgelopen 'vlot te trekken'.

De subsidie is nadrukkelijk bedoeld voor gemeenten, die met dat geld professionals kunnen inhuren die op zoek gaan naar mogelijkheden om bouwprojecten weer op gang te helpen. "Wellicht is er in het proces ergens geen rekening mee gehouden", licht woordvoerder Diny Pestman toe hoe de kritische blikken van experts het verschil kunnen maken tussen een bruisende en een verlaten bouwplaats.

"Bij vergunningen die in het verleden zijn verleend, is niet altijd rekening gehouden met stikstof", gaat Pestman verder. In sommige gevallen zal een herbeoordeling niets aan de patstelling veranderen, maar voor andere woningbouwprojecten biedt het juist ruimte om verder te bouwen, zo is de verwachting.

Bestaande regeling verruimd
Het geld komt uit een bestaande regeling voor het versnellen van woningbouwprojecten, waar gemeenten al sinds 2018 een beroep op kunnen doen. Tot op heden was het niet mogelijk om de subsidie te gebruiken voor het inhuren van expertise, maar Gedeputeerde Staten heeft de regeling nu verruimd. Omdat de Raad van State eerder dit jaar oordeelde dat het Programma Aanpak Stikstof niet langer mag worden gebruikt als basis voor vergunningen, kan er met sommige projecten geen begin kan worden gemaakt. Andere- reeds gestarte - projecten zijn door het vonnis stil komen te liggen.

Hoewel Rijk en provincies inmiddels op hoofdlijnen een akkoord hebben bereikt over het te voeren stikstofbeleid, zit de woningbouw op veel plekken in het land nog altijd in het slop.

Vraag groter dan aanbod
Dat is een probleem, want in vrijwel de hele provincie - met uitzondering van de Kop van Noord-Holland - is de vraag naar woningen groter dan het aanbod. Met andere woorden: ook zonder stikstofcrisis worden er te weinig woningen gebouwd om aan de vraag te voldoen.

Omdat de achterstand door de stikstofcrisis alleen maar groter oploopt, is de provincie er veel aan gelegen om die ontwikkeling een halt toe te roepen.