MIDDENMEER - Opnieuw een tegenvaller voor het in zwaar weer verkerende afvalbedrijf AEB: een deel van hun vrachtwagens met afval zou vanaf 19 augustus gaan storten bij de Wieringermeer, maar de voertuigen zijn nog steeds niet gearriveerd. Volgens Afvalzorg, de beheerder van de stort, komt dit mogelijk door de strenge regels die AEB moet volgen om te mogen storten.

Het Amsterdamse Afval Energie Bedrijf (AEB) gaat door een moeilijke periode. Vier van de zes verbrandingsovens werken door technische problemen niet. Om al het afval toch te kunnen verwerken, zijn er ontheffingen verleend bij de verschillende stortplaatsen van Afvalzorg, waaronder in de Wieringermeer.

Er ontstond veel tegenstand op deze beslissing van omwonenden en lokale politiek in Medemblik, omdat zij bang zijn voor mogelijk stankoverlast.

De regels van Afvalzorg zijn mede daarom streng en mogelijk niet haalbaar voor AEB. "Ze mogen geen organisch afval aanleveren. Onze inspecteurs zijn aanwezig om elke vrachtwagen te controleren op de inhoud. Als het niet voldoet aan de gestelde eisen binnen de verleende ontheffing, worden ze niet toegelaten", vertelt Afvalzorg-woordvoerder Annelies Jonker. Daarom zouden op de Afvalzorgstort in Assendelft al meerdere AEB-wagens met vuil zijn teruggestuurd, mét inhoud.

Nergens te bekennen
Jonker vermoedt nu dat AEB daarom wacht met het afval naar Wieringermeer te sturen. De eerste vrachtwagens uit Amsterdam zouden eigenlijk al op 19 augustus arriveren, maar waren toen nog nergens te bekennen. Ook deze week zijn de vrachtwagens nog niet gearriveerd in de Middenmeer. "Misschien dat het afval wat voor de Wieringermeer bestemd was, niet aan de eisen kan voldoen en er daarom nog geen vrachtwagens zijn", aldus Jonker.

Niet bekend wanneer

Het is niet bekend wanneer de vrachtwagens nu wel naar de Wieringermeer komen. Maar dit zou ieder moment kunnen starten - mits ze zich dan aan de regels houden.


NH Nieuws sprak met AEB, die aangeeft dat er nu geïnventariseerd wordt hoe het met het storten gaat op andere locaties. "We zijn ermee bezig in kaart te brengen hoe dat nu verloopt", aldus woordvoerder Kees Verhagen. "Dit proces is mogelijk eind deze week afgerond."