AMSTERDAM - In Amsterdam gold aan het begin van donderdagmiddag nog een weeralarm met de Code Rood, afgegeven door het KNMI. De storm neemt de komende uren in kracht af, maar de overlast als gevolg van de storm zal nog wel even aanhouden. Waar kunt u heen met uw vragen?

Tijdens zware stormen is de druk op de hulpdiensten en de meldkamer van 112 erg groot. Bel daarom alleen bij levensgevaar met 112. De hulpdiensten treden namelijk alleen op bij gevaar voor mensen. Voor niet spoedeisende inzet en voor informatie kunt u bellen met het meldnummer van de politie: 0900-8844.

Schade aan de openbare ruimte

Voor het melden van schade aan de openbare ruimte (bijvoorbeeld omgevallen bomen of prullenbakken, scheuren in het wegdek) zonder direct gevaar voor mensen kunt u terecht bij de gemeente op Amsterdam.nl of telefoonnummer 14 020.

Schade op eigen terrein

Schade op uw eigen terrein is geen taak voor hulpdiensten of gemeente. Als u schade heeft geleden, adviseren wij u deze zo spoedig mogelijk te melden op een eventueel door u afgesloten verzekering. Denkt u hierbij vooral aan uw opstal- en inboedelverzekering of uw autoverzekering. Is de gemeente volgens u aansprakelijk? Kijk dan voor meer informatie op www.amsterdam.nl/vga.

Herstel van schade

De gemeente probeert de schade van de storm zo snel mogelijk te herstellen. Vanwege de grote hoeveelheid meldingen, moeten we prioriteiten stellen bij de opruimwerkzaamheden. Het toegankelijk houden van de belangrijke doorgangswegen en grote schade aan de openbare ruimte krijgen daarom voorrang.

Openbaar vervoer

Het treinverkeer rijdt op het moment (14.30 uur) nog niet. In Amsterdam worden de trams weer opgestart. Er zijn nog wel wat omleidingen. De veren varen en ook de bussen rijden normaal, mogelijk wel met vertraging. De metro rijdt, maar is nog ontregeld.

Hou de media van de vervoerders in de gaten voor informatie over het hervatten van de diensten.