AMSTERDAM - Vrachtwagenchauffeurs die internationaal werkzaam zijn, hebben twee keer zoveel kans op gezondheidsproblemen als de rest van de bevolking. Veel vrachtwagenchauffeurs kampen met de gevolgen van een ongezonde levensstijl. Ze bewegen te weinig, eten ongezond, hebben overgewicht, roken en kampen met een hoge bloeddruk. Deze ongezonde levensstijl leidt tot een vergrote kans op levensbedreigende aandoeningen, zoals hart- en vaatziekten. Een zorgelijke situatie. Maar bij wie moeten we de verantwoordelijkheid leggen? Bij de chauffeur? Of toch het bedrijf?

Het is voor grote bedrijven gemakkelijk om te vergeten dat het om echte bestuurders gaat als ze de digitale tachograaf gegevens downloaden en proberen te interpreteren. Ze doen er vervolgens alles aan om het transport te verbeteren. Zich te houden aan alle regels. Het brandstofverbruik te monitoren. Maar besef goed dat die vrachtwagenchauffeurs de belangrijkste rol spelen in dit proces. Zonder internationale vrachtwagenchauffeurs, ook geen transport. Daarom is het belangrijk dat er een gezondere werkomgeving wordt gecreëerd. Vergeet niet dat vrachtwagenchauffeurs zowel fysiek als mentaal zwaar werk leveren. Stress en vermoeidheid kan zijn tol eisen. Het is de taak van de wagenparkbeheerders om hier voor te hoeden en een betere werkomgeving te creëren. Dat kan op verschillende manieren.

Meer realistische planning
Wagenparkbeheerders zijn uiteindelijk eindverantwoordelijk voor dat wat er zich afspeelt in de vrachtwagens. Ze stellen de schema’s op, maken de planning. Dat is niet altijd even realistisch. Sommige bedrijven zijn zo druk met het verhogen van hun omzet en het steeds sneller laten groeien van hun bedrijf dat ze het welzijn van hun werknemers uit het oog verliezen. Dit moet echter vermeden worden. Voor een snellere groei van het bedrijf kunnen beter meer vrachtwagenchauffeurs aangenomen worden, dan dat het huidige personeelsbestand uitgeput wordt. Blijf realistisch, plan efficiënt en voorkom zo onnodige stress en vermoeidheid bij de bestuurder.

Hierbij geldt ook dat er gekeken moet worden naar de route die straks wordt gereden. Bestuurders horen niet altijd te maken te krijgen met uitdagende situaties op de weg. Ze moeten er vanuit kunnen gaan dat ze het verkeer gemakkelijk kunnen trotseren en dat ze met het hanteren van alle regels nog gemakkelijk de aankomsttijd kunnen halen. Op die manier wordt extra stress en werkdruk voorkomen.

Beter eten en drinken
Even een snelle bal gehakt achter het stuur en weer door. Zo leven veel vrachtwagenchauffeurs. Dat dit ongezond is, hoeven we eigenlijk niet uit te leggen. Het is dan ook geen wonder dat veel internationale chauffeurs kampen met overgewicht en een tekort aan mineralen en vitamines. Het is van levensbelang dat ze goed kunnen eten en drinken. Gezond kunnen eten en drinken. Natuurlijk heeft een wagenparkbeheerder geen invloed of zicht op dat wat ze eten of drinken, maar er kunnen wel betere richtlijnen voor worden gesteld. Wanneer de vrachtwagenchauffeurs zich meer bewust zijn van het effect van gezond eten, zullen ze misschien ook sneller dergelijke keuzes maken. Denk bijvoorbeeld aan voedingsmiddelen die de chauffeur helpen langer alert te blijven.

Uiteindelijk zullen de chauffeurs zelf betere en gezondere keuzes moeten maken. Maar het is aan het bedrijf om hierbij te helpen en ze alle middelen aan te reiken om een gezondere werkomgeving te bereiken.