AMSTERDAM - Vanmiddag, maandag 5 maart 2018, ontving het Stedelijk Museum als eerste museum in Amsterdam het predicaat ‘dementievriendelijk’ uit handen van Marijn van Ballegooijen, lid van het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid en Fred Cohen, voorzitter van de hoofdstedelijke afdeling van Alzheimer Nederland. Cohen: “We zetten het Stedelijk Museum graag in het zonnetje voor de bijzondere bijdrage die de medewerkers leveren aan de dementievriendelijke samenleving.”


Sinds 2013 organiseert het museum speciale rondleidingen en workshops voor mensen met dementie en hun dierbaren onder de noemer ‘Onvergetelijk Stedelijk’. De publieksmedewerkers van het Stedelijk worden bovendien binnenkort door het landelijke initiatief ‘Samen dementievriendelijk’ getraind in de juiste omgang met deze doelgroep. Margriet Schavemaker, Manager Educatie, Interpretatie en Publicaties: “Vanuit de overtuiging dat musea toegankelijk moeten zijn voor iedereen, verwelkomen we in het Stedelijk ook expliciet groepen voor wie museumbezoek niet vanzelfsprekend is. Het is zo mooi om te zien hoe mensen met dementie en hun dierbaren opbloeien door betekenisvolle activiteiten als een bezoek aan het Stedelijk. We zijn blij dat we als museum bij kunnen dragen aan hun kwaliteit van leven.”

Onvergetelijk Stedelijk
Tijdens een Onvergetelijk-rondleiding bekijken mensen met dementie en hun naasten samen een aantal werken waarover zij met elkaar in gesprek gaan. Door verhalen, herinneringen, associaties en ideeën te delen, brengen de deelnemers met elkaar de kunstwerken tot leven. Uit wetenschappelijk onderzoek van de afdeling Psychiatrie van VU medisch centrum naar het Onvergetelijk-programma blijkt dat dit de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun naasten bevordert. Rose-Marie Dröes, hoogleraar psychosociale hulpverlening voor mensen met dementie: “Mensen kwamen al goedgehumeurd binnen en gingen nog beter gestemd weg. Gemiddeld gingen ze van een 4 op een schaal van 5, naar een 5.” Vooral de sociale interactie tijdens Onvergetelijk werd door de deelnemers gewaardeerd, evenals de betrokkenheid en vriendelijkheid van de rondleiders en vrijwilligers die het programma uitvoeren. Mantelzorgers blijken ook van de reacties van hun naasten met dementie te genieten, bijvoorbeeld van hun enthousiasme, spontaniteit en hun interactie met de andere deelnemers. Een deel van de mantelzorgers (40%) kreeg tijdens het programma een ander soort contact met hun naaste: ‘Door over de kunstwerken te praten, kregen wij zicht op de emoties van mijn moeder. Dat lukt in het dagelijks leven minder goed.’

Daarnaast heeft het onderzoek aangetoond dat Onvergetelijk bijdraagt aan het begrip rondom dementie, en daarmee de dementievriendelijke samenleving. De getrainde rondleiders en vrijwilligers hadden na de start van het programma een positiever beeld over mensen met dementie. Ze hadden meer kennis over dementie, zagen mensen met dementie meer als individu en bleken optimistischer over de mogelijkheden en toekomst van mensen met dementie. Zelfs bij museummedewerkers die niet aan de training deelnamen maar alleen van de komst van het programma op de hoogte werden gebracht, bleek de kijk op dementie positiever, zij het in mindere mate dan bij de getrainde medewerkers.

Meer informatie
Voor individuele bezoekers is er iedere eerste maandag van de maand een Onvergetelijk Stedelijk rondleiding van 14.30 tot 16.00 uur. Groepen kunnen ook op andere momenten een rondleiding boeken. Klik hier voor meer informatie.

Musea die zelf rondleidingen en workshops voor deze doelgroep willen organiseren, kunnen terecht op www.onvergetelijkmuseum.nl voor meer informatie over de doelgroep, de opzet van het programma en de Onvergetelijk-methode.