AMSTERDAM - Op de dag dat Bart Rutten afscheid neemt van het Stedelijk Museum Amsterdam om directeur te worden van het Centraal Museum Utrecht, wordt het Stedelijk Museum verrast door een schenking van Jan Maarten Boll en Pauline Kruseman van het werk Riet-Fruit-Veld van Ger van Elk uit 1988. Het is als bruikleen aanwezig in de tentoonstelling De Stijl en het Stedelijk die nog tot en met 21 mei te zien is. Met deze schenking onderstrepen Jan Maarten Boll en zijn echtgenote de verbondenheid die ze met Amsterdamse collecties hebben, en de plezierige relatie die zij de afgelopen jaren met Bart Rutten onderhielden.

Jan Maarten Boll bij gelegenheid van de schenking vanmorgen: “Het is een groot voorrecht en plezier om als particulier te kunnen bijdragen aan de prachtige collectie van het Stedelijk en het is een blijk van grote waardering voor Bart Rutten.”

Bart Rutten: “Ik ben zeer geroerd door dit gebaar, het was een diepe wens om dit werk van Ger van Elk, die ik zelf goed gekend heb, te verwerven voor de collectie. In de tentoonstelling is duidelijk zichtbaar waarom het er zo uitermate goed in past; het geeft aan hoe De Stijl in recentere tijden nog altijd actueel is. Niet alleen is Ger van Elk als grondlegger van de conceptuele kunst een belangrijke kunstenaar in deze collectie, waarin zowel Mondriaan, De Stijl als de conceptuele kunst sterk vertegenwoordigd zijn, het kenmerkt ook de relatie tussen vormgeving en beeldende kunst, die in dit werk zo expliciet aan bod komt.”

Beatrix Ruf: “We zijn Jan Maarten Boll en Pauline Kruseman zeer dankbaar voor dit genereuze gebaar. Het is kenmerkend voor Bart om in de collectie verrassende combinaties te maken, zoals hij liet zien in tentoonstellingen over Malevich en Matisse, en dat deze kwaliteit erkend wordt en beloond met een schenking is bijzonder eervol en betekent een verdieping en verbreding van onze collectie. Dit werk zal ook een belangrijke plaats krijgen in het grote Ger van Elk overzicht dat wij voor 2019 organiseren.”