AMSTERDAM - Een huis (laten) bouwen dat volledig afgestemd is op jouw persoonlijke voorkeuren? Dat kan op Centrumeiland via individuele zelfbouw, bouwen in een groep en ‘samen in het klein’.

Deze maand start de digitale inschrijving voor zelfbouw op Centrumeiland via www.amsterdam.nl/zelfbouw
Het precieze aanbod en het moment waarop de inschrijving begint volgt naar verwachting in de week van 18 / 24 december.

Grootste zelfbouwlocatie

Centrumeiland wordt een nieuw stukje Amsterdam. Dit vierde eiland van IJburg vormt in de toekomst de schakel tussen Haveneiland van IJburg I het nog te realiseren Strandeiland. Het is de grootste zelfbouwlocatie van de stad: In plaats van projectmatige stadsblokken komen hier vooral zelfbouwwoningen.

Geïnteresseerd in zelfbouw?

Op www.amsterdam.nl/zelfbouw vindt u informatie over al het zelfbouwaanbod in de stad, inschrijfprocedures en –formulieren, brochures, kavelregels en model erfpachtaanbiedingen.

Meer informatie over zelfbouw op Centrumeiland vindt u in deze brochure (PDF, 1,5 MB)