AMSTERDAM - In juli 2016 startte BOOST Ringdijk, een team van buurtbewoners en vluchtelingen, in het leegstaande pand aan de Ringdijk. BOOST Ringdijk is een werk-, leer- en ontmoetingsplek voor vluchtelingen en buurtbewoners. Vanaf 7 augustus vertrekken zij uit het pand op Ringdijk 44 en starten zij aan de Danie Theronstraat 2. Dat betekent dat de volgende fase van het project Ringdijk 44 van start gaat.

Start sloop

De volgende fase bestaat uit technische voorbereidingen voor de sloop en de sloop van het leegstaande pand zelf. Naar verwachting start de sloop in september en duurt tot en met november 2017.

Contact

Over deze werkzaamheden zal de aannemer, de firma Afezo, u verder informeren. Mocht u vragen hebben over deze werkzaamheden, dan kunt u Afezo bereiken via de omgevingsmanager Gert Klaasens via T: 06-10630480 of E: omgevingsmanager@afezo.nl.

Overige vragen

Mocht u andere vragen hebben over het project, dan horen wij dat graag. U kunt een e-mail sturen aan Myrte Schrage via E: m.schrage@amsterdam.nl of aan Nienke van der Baan via E: n.baan@amsterdam.nl.

Meer informatie is ook te vinden op www.amsterdam.nl/watergraafsmeer onder de koppen ‘Ringdijk 44’ of ‘Don Bosco’.