AMSTERDAM - Het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Oost heeft op 19 december 2017 het voorlopig ontwerp openbare ruimte Cruquius werkgebied, kavel 1.3 en 1.4 vrijgegeven voor inspraak.

Stukken inzien

Het voorlopig ontwerp ligt van 20 december 2017 t/m 30 januari 2018 ter inzage bij de afsprakenbalie van het Stadsloket, Oranje Vrijstaatplein 2, geopend maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur. U kunt hier de stukken ook inzien of downloaden op de website.

Schriftelijk inspraakreactie

U kunt schriftelijk per e-mail of brief reageren. Richt uw schriftelijke reactie (uiterlijk 30 januari 2018) per e-mail aan: n.pouwels@amsterdam.nl onder vermelding van: inspraakreactie Cruquius werkgebied kavel 1.3 en 1.4; of per post aan: Gemeente Amsterdam, project Cruquius werkgebied, t.a.v. mw. N. Pouwels, Postbus 94801, 1090 GV Amsterdam.