AMSTERDAM - Eerder is de buurt geïnformeerd over de herontwikkeling Ringdijk 44 en de herinrichting openbare ruimte Middengebied Don Bosco. De uitvoeringsfase gaat van start met het vervangen van de riolering in de James Wattstraat.

Start werkzaamheden

Aannemingsmaatschappij Afezo B.V. start maandag 1 mei 2017 met de werkzaamheden van fase 1 in de James Wattstraat ter hoogte van de Rudolf Dieselstraat. De aanwezige rijweg wordt verwijderd en de riolering vervangen. De James Wattstraat wordt dan afgesloten voor autoverkeer tussen de Rudolf Dieselstraat en de Nobelweg.

Wat betekent dit voor omwonenden?

De werkzaamheden worden in verschillende fasen uitgevoerd. Dit betekent dat u uw voertuig niet altijd dichtbij uw woning kunt parkeren en dat de bereikbaarheid van uw woning tijdens de uitvoering van het riool- en straatwerk minder is dan gebruikelijk. Houd hier rekening mee bij het plannen van uw reis. U kunt ook te maken krijgen met een beperkte mate van hinder door geluid en stof. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen die we hier tegen treffen, kunt u overlast ervaren. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Afval

De ondergrondse afvalcontainers blijven bereikbaar en de aanbiedregels voor afval zijn van kracht. De containers worden minimaal één keer per week geleegd. Heeft u toch moeite om uw huisvuil bij de containers te krijgen? Neemt u dan contact op met de omgevingsmanager van Afezo.

Bewonersbrieven

Een week voordat er in uw directe omgeving wordt gewerkt, ontvangen omwonenden van Afezo een brief met informatie over de uitvoering. Hierin staan de werkzaamheden die uitgevoerd worden en contactgegevens om direct contact op te nemen met de aannemer, mocht dat nodig zijn.

Bomenkap

Op de aangevraagde kapvergunning is bezwaar gemaakt en de vervolgprocedure is gestart. Het verwijderen van de bomen ter hoogte van de Ringdijk 44 vindt niet plaats vóór de zomer. Meer informatie hierover volgt later.

Werkzaamheden Waternet

Waternet is verantwoordelijk voor alle ondergrondse riool- en waterleidingen en aansluitingen in de openbare ruimte. De rioolleiding in de James Wattstraat wordt vervangen door een onderheid riool op houten palen. Het aanbrengen van deze houten palen kan geluidsoverlast met zich meebrengen.

Let op: Bent u eigenaar van een pand binnen het projectgebied, lees dan zorgvuldig de bijlage van Waternet over wederzijdse verantwoordelijkheden. Ook huiseigenaren dienen voorafgaand aan de uitvoering voorbereidingen te treffen.

Werkzaamheden Liander

Onderdeel van het werk is het vervangen van elektra en gasleidingen door Liander. Voor deze werkzaamheden is het soms noodzakelijk om elektra en gas tijdelijk af te sluiten. Liander brengt omwonenden op de hoogte door kaartjes in de bus te doen, waarop de planning en mogelijke afsluiting vermeld staan.

Veiligheid

Afezo doet er alles aan om de veiligheid tijdens de werkzaamheden te garanderen. Het werkgebied wordt afgeschermd met hekken, verkeersborden en geleidebakens. Werkterreinen zijn gevaarlijke plaatsen. Het is daarom verstandig kinderen hierop te wijzen, zodat ze niet in de buurt komen van het werkterrein.

Contact

Aannemingsmaatschappij Afezo informeert de buurt over de werkzaamheden. Heeft u vragen, een klacht of behoefte aan nadere informatie? Dan kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager van Afezo, Gert Klaasens, via telefoon 06 1063 0480 of e-mail omgevingsmanager@afezo.nl. Binnen één werkdag wordt er contact met u opgenomen.

Vanaf vrijdag 5 mei is er een wekelijks inloopspreekuur: elke vrijdag van 09.30 tot 10.00 uur, in de keet in de James Wattstraat ter hoogte van nummer 84.

Verder kunt u altijd contact opnemen met de firma Afezo op werkdagen tussen 07.00 en 17.00 uur op telefoon 020 561 2090.